Hội LHPN huyện Đông Anh xây dựng điểm sinh hoạt cộng đồng  xanh – sạch – đẹp, thân thiện với môi trường   (10:05 07/05/2018)

 

Nhằm góp phần thay đổi cảnh quan đô thị, nâng cao chất lượng hoạt động của các điểm sinh hoạt cộng đồng kiểu mẫu nhằm đáp ứng nhu cầu,   mong muốn về đời sống tinh thần của các tầng lớp nhân dân góp phần xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

 

Thực hiện Đề án số 05- ĐA/BCĐ ngày 09/01 năm 2018 của Huyện ủy Đông Anh về việc đẩy mạnh thực hiện Chương trình 03/CTr/HU, tập trung xây dựng, quản lý và nâng cao chất lượng hoạt động điểm sinh hoạt cộng đồng trên địa bàn huyện Đông Anh ( giai đoạn 2018-2020), Hội LHPN huyện Đông Anh đẩy mạnh việc thực hiện “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; “Phụ nữ tích cực học tập, lao động, sáng tạo xây dựng gia đình 5 không 3 sạch”, xây dựng điểm sinh hoạt cộng đồng xanh – sạch – đẹp, thân thiện với môi trường…

 

Hội LHPN 15/24 đơn vị xã, thị trấn trên địa bàn huyên Đông Anh tổ chức ra quân cải tạo, san đất tạo cốt nền, vệ sinh môi trường trồng hoa và cây xanh tại các điểm sinh hoạt cộng đồng nhằm tạo điểm sinh hoạt cộng đồng xanh – sạch – đẹp thân thiện với môi trường.

 

 Được sự quan tâm của các doanh nghiệp trên địa bàn Huyện, Hội LHPN Huyện Đông Anh đã trao tặng 05 bộ dụng cụ thể thao cho 03 nhà văn hóa thôn và 02 nhà trường trên địa bàn huyện trị giá gần 500 triệu đồng. Việc cải tạo không gian và lắp đặt các trang thiết bị thể thao tại các điểm sinh hoạt cộng đồng tạo không khí phấn khởi, đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tại cơ sở. Trong thời gian tới các cấp Hội phụ nữ Huyện Đông Anh nhân rộng mô hình tới các xã trên địa bàn Huyện nhằm xây dựng quê hương Đông Anh, giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

 

Hình ảnh tại hội nghị

 image001 image002

 

 

                                      Cải tạo điểm sinh hoạt cộng đồng                              

 

                                                                   Hội LHPN huyện Đông Anh