Hội LHPN huyện Gia Lâm tổ chức hội nghị nói chuyện chuyên đề “Bác Hồ với phụ nữ”. (04:08 26/08/2019)

 

Sáng 13/8, Hội LHPN huyện tổ chức hội nghị nói chuyện chuyên đề “Bác Hồ với phụ nữ”, quán triệt Nghị quyết Trung ương 10 (khoá XII), Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị (khoá XII).

 

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe báo cáo viên Thành phố giới thiệu những nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh về bình đẳng nam nữ và giá trị  Di chúc của Bác trong thời đại ngày nay. Đồng thời báo cáo viên cũng quán triệt những nội dung cơ bản của Nghị quyết Trung ương 10 (khoá XII), Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị (khoá XII) về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

 

image001

Báo cáo viên tại hội nghị

 

Buổi nói chuyện chuyên đề “Bác Hồ với phụ nữ”, quán triệt Nghị quyết Trung ương 10 (khoá XII), Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị (khoá XII) góp phần giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao hiểu biết, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, hội viên phụ nữ. Từ đó giúp cán bộ, hội viên phụ nữ năng động, sáng tạo, làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, thực hiện tốt nhiệm vụ công tác Hội và nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị.

 

Đây là một trong các hoạt động của Hội LHPN huyện thiết thực kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh ./.