Hội LHPN huyện Phú Xuyên kết nối hỗ trợ sinh kế cho Hội viên (09:09 05/09/2019)

 

Ngày 29/8/2019, Hội LHPN Phú Xuyên đã kết nối với Trung tâm Nghiên cứu vịt Đại Xuyên tặng 1.500 con vịt Super (súp – pơ)  trong đó có 1.000 con vịt bịt bố mẹ, dùng để nuôi đẻ lấy trứng, ấp và nở con giống tiếp tục nuôi nhân rộng và 500 con vịt dùng để nuôi đẻ trứng thương phẩm, đảm bảo nhu cầu thực phẩm hàng ngày và các điều kiện hỗ trợ chăn nuôi trị giá gần 300 triệu đồng cho 3 hộ gia đình hội viên ở xã Hoàng Long, Phú Túc, huyện Phú Xuyên.

 

Cùng với đó, 3 hộ gia đình sẽ được hỗ trợ 10% chi phí thuốc phòng và điều trị bệnh trị giá khoảng 60 triệu đồng/hộ và được các cán bộ kỹ thuật của Trung tâm nghiên cứu Vịt Đại Xuyên hướng dẫn kỹ thuật trong suốt quá trình nuôi vịt tại hộ gia đình.

 

Xã Phú Túc và xã Hoàng Long huyện Phú Xuyên là những đơn vị vùng trũng của huyện với nhiều mô hình chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi. Hội LHPN huyện Phú Xuyên kết nối với Trung tâm nghiên cứu Vịt Đại Xuyên tặng vịt giống và vật tư chăn nuôi cho các hộ gia đình hội viên phụ nữ sẽ tạo sinh kế mới cho các hộ gia đình, tạo nhiều cơ hội  cho các hộ trên địa bàn phát triển kinh tế, làm giàu trên quê hương./.

 

image001

Lãnh đạo Hội LHPN huyện tặng vịt cho hội viên xã Phú Túc, huyện Phú Xuyên

 

 

 

Vũ Ngọc Yến – Hội LHPN huyện Phú Xuyên