Hội LHPN huyện Thạch Thất tổ chức học tập chuyên đề Chỉ thị 05 – CT/TW năm 2017 (09:06 28/06/2017)

 

Ngày 19/6/2017, tại Hội trường UBND xã Phú Kim, Ban Thường vụ Hội LHPN Huyện tổ chức hội nghị học tập, quán triệt những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh…

 

Về phòng, chống sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với tuyên truyền nếp sống văn hóa giao thông cho 150 đại biểu là cán bộ chuyên trách, UV BCH Hội LHPN huyện, các đồng chí trong Ban Thường vụ Hội LHPN xã, thị trấn, các đơn vị trực thuộc và các đồng chí báo cáo viên, tuyên truyền viên cơ sở.

 

Về dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Thọ, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, đồng thời là báo cáo viên hội nghị, các đồng chí Thường trực Hội LHPN Thạch Thất, đại diện lãnh đạo Đảng uỷ, HĐND- UBND xã Phú Kim.

 

Thông qua buổi tập huấn, cán bộ, hội viên phụ nữ đã nắm được và tự liên hệ những biểu hiện của sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, phai nhạt lý tưởng cách mạng, không kiên định con đường xã hội chủ nghĩa, mơ hồ, dao động, thiếu niềm tin; nói trái, làm trái quan điểm, đường lối của Đảng; sa sút ý chí chiến đấu, thấy đúng không bảo vệ, thấy sai không đấu tranh, phụ họa theo những nhận thức, quan điểm sai trái, lệch lạc, nhận thức rõ những nguyên nhân, hạn chế và giải  pháp  phục tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong bối cảnh hiện nay.

 

image001

 

                                                          Hội LHPN huyện Thạch Thất