Hội LHPN phối hợp với MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội huyện Gia Lâm tổ chức học tập, quán triệt nghị quyết hội nghị lần thứ năm BCH Trung ương Đảng khóa XII (10:07 31/07/2017)

 

 Chiều ngày 25/7/2017, Hội Liên hiệp phụ nữ phối hợp với Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị – xã hội huyện Gia Lâm tổ chức hội nghị học tập, quán triệt các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 (khóa XII).

 

Tham gia hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường trực Ủy ban MTTQ, Ban Thường vụ các tổ chức chính trị – xã hội huyện và cơ sở.

 

image001

PGS.TS Nguyễn Viết Thông quán triệt những nội dung cơ bản của các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 (khóa XII)

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe PGS.TS Nguyễn Viết Thông – Tổng thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương giới thiệu những điểm mới, những nội dung cơ bản, cốt lõi của các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 (khóa XII). Trong đó nhấn mạnh 3 Nghị quyết chuyên đề về kinh tế được Trung ương ban hành tại Hội nghị lần này đều là những vấn đề cốt yếu, đặc biệt quan trọng đối với việc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm về phát triển kinh tế – xã hội do Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII đã đề ra. Nội dung trọng tâm của các Nghị quyết này là những định hướng lớn, mang tính đột phá về thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN, cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước và phát triển kinh tế tư nhân.

 

image003

Các đại biểu dự hội nghị

Để các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 (khóa XII) sớm đi vào cuộc sống, trong thời gian tới; Hội Liên hiệp phụ nữ, MTTQ và các tổ chức chính trị – xã hội huyện và cơ sở bám sát chỉ đạo của cấp trên; đặc điểm, tình hình địa phương, đơn vị xây dựng kế hoạch, tổ chức tốt việc tuyên truyền đến cán bộ, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân. Đồng thời, tập trung làm tốt công tác nắm bắt tình hình dư luận xã hội, nội bộ nhân dân, kịp thời báo cáo cấp ủy, chính quyền các cấp xem xét, giải quyết các vụ việc liên quan đến đời sống, những vấn đề dư luận nhân dân quan tâm, không để hình thành điểm nóng, không để phát sinh các vụ việc phức tạp. Phát huy vai trò của MTTQ và các tổ chức chính trị – xã hội trong việc giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh thông qua việc thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Quyết định số 217, 218 của Bộ Chính trị (khóa XI). Thực hiện tốt quy chế  dân chủ ở cơ sở trong quá trình lãnh đạo các nhiệm vụ chính trị, theo phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, giám sát”.

 

Ngọc Hương – Hội LHPN huyện Gia Lâm