Hội LHPN quận Ba Đình tổ chức Hội nghị tập huấn kỹ năng giao tiếp, ứng xử trong thực thi công vụ (08:04 03/04/2017)

 

Thực hiện Chỉ thị số 01/CT – UBND ngày 03/2/2017 của UBND Thành phố Hà Nội về “Năm kỷ cương hành chính 2017” và Quyết định số 522 – QĐ/UBND, ngày 25/01/2017 của UBND Thành phố Hà Nội ban hành “Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc thành phố Hà Nội”

 

ngày 2/4/2017, Hội LHPN quận phối hợp với Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ quận tổ chức tập huấn kỹ năng giao tiếp, ứng xử trong thực thi công vụ cho 53 cán bộ, công chức bộ phận “một cửa” của quận và phường. Dự hội nghị có các đồng chí lãnh đạo Quận ủy, UBND quận, đại diện lãnh đạo các phòng, ban, ngành, đoàn thể quận; Bí thư Đảng ủy, lãnh đạo UBND các phường, Chủ tịch Hội phụ nữ các phường trên địa bàn.

 

image001

Tập huấn kỹ năng giao tiếp ứng xử trong thực thi công vụ cho cán bộ, công chức bộ phận “Một cửa”quận và phường

Chương trình tập huấn bao gồm các nội dung: xử lý tình huống cụ thể thông qua trao đổi, thảo luận nhóm và rèn luyện kỹ năng thực hành trong giao tiếp, ứng xử với người dân. Thông qua nội dung tập huấn sẽ giúp cho cán bộ, công chức, cán bộ Hội có kiến thức về kỹ năng giao tiếp ứng xử, văn hóa công sở, hình thành thái độ đúng mực trong giao tiếp công vụ, góp phần nâng cao chỉ số hài lòng của tổ chức, công dân khi thực hiện dịch vụ công tại bộ phận “một cửa” của quận và các phường.

 

Hội LHPN quận Ba Đình