Hội LHPN quận Bắc Từ Liêm quán triệt Nghị quyết TW4 (khóa XII) và Nghị quyết Đại hội phụ nữ thành phố Hà Nội lần thứ XV (11:03 01/03/2017)

Ngày 23 – 24/02/2017, Hội LHPN quận Bắc Từ Liêm đã tổ chức hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư BCH Trung ương Đảng (khóa XII), học tập Chuyên đề toàn khóa “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ thành phố Hà Nội lần thứ XV, nhiệm kỳ 2016-2021 tới 250 UVTV, BCH Hội phụ nữ quận và các cơ sở.
 

image002

Hội nghị quán triệt Nghị quyết TW4 (khóa XII) và Nghị quyết Đại hội phụ nữ thành phố Hà Nội lần thứ XV

Hội nghị đã được nghe PGS.TS Nguyễn Trọng Phúc – Nguyên Viện trưởng Viện lịch sử Đảng, Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đã truyền đạt những nội dung, quan điểm cơ bản trong các văn kiện Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII) trong đó tập trung vào Nghị quyết số 04 về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ”; và Chuyên đề toàn khóa “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

 

Đồng chí Bùi Thị Trinh, Quận ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN quận quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội LHPN thành phố Hà Nội lần thứ XV, nhiệm kỳ 2016- 2021; Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII); Chương trình công tác khóa II thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ quận Bắc Từ Liêm nhiệm kỳ 2016 – 2021; Hướng dẫn thực hiện phong trào thi đua “Phụ nữ Thủ đô tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình văn minh hạnh phúc” nhiệm kỳ 2016 – 2021; chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2017 của Hội.

 

Ban Thường vụ Hội LHPN quận Bắc Từ Liêm đề nghị Hội phụ nữ cơ sở quán triệt, triển khai các nội dung của các Nghị quyết tới cán bộ, hội viên phụ nữ tại địa phương, sớm xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết sát với thực tế, để sớm đưa Nghị quyết vào thực tiễn cuộc sống./.

Hội LHPN quận Bắc Từ Liêm