Hội LHPN quận Bắc Từ Liêm tổ chức tuyên truyền về biển, hải đảo và biên giới nhân Tuần lễ Biển, Hải đảo Việt Nam năm 2017 (01:06 05/06/2017)

Sáng ngày 01/6/2017, Hội LHPN quận Bắc Từ Liêm đã tổ chức hội nghị tuyên truyền về biển, hải đảo, biên giới đất liền cho 170 cán bộ, hội viên phụ nữ các cơ sở. 

 

image001

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Quán Phú – Báo cáo viên cao cấp, Ban Tuyên giáo Trung ương truyền đạt các nội dung: Vị thế, tiềm năng của biển, đảo Việt Nam trong bối cảnh quốc tế và khu vực; chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước ta về các vấn đề có liên quan tới biển, đảo; cơ sở, chứng cứ lịch sử và pháp lý khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

 

Thông tin về các chủ trương, chính sách mới; các văn bản thỏa thuận song phương và đa phương giữa Việt Nam với các quốc gia, các tổ chức quốc tế có liên quan tới biển, đảo Việt Nam; các hoạt động phát triển kinh tế biển, hoạt động hợp tác quốc tế, thông tin đối ngoại, cam kết về khai thác, bảo vệ môi trường và đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn khu vực biển, đảo; thông tin về phân định, mốc giới giữa biên giới trên đất liền Việt Nam –  Quốc, Việt Nam – Lào, Việt Nam – Cam Pu Chia, ý nghĩa và tầm quan trọng của việc quản lý, đảm bảo an ninh biên giới; chủ trương xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển của Việt Nam.

 

Công tác tuyên truyền về biển, hải đảo và biên giới đã mang đến những thông tin đầy đủ, chính xác giúp cán bộ, hội viên phụ nữ hiểu rõ và nhận thức đúng đắn về tình hình chung biển, đảo, biên giới của Việt Nam và các nước.

                                                                          Hội LHPN quận Bắc Từ Liêm