Hội LHPN quận Bắc Từ Liêm tuyên truyền Đề án 938 của Chính phủ (10:05 07/05/2018)

 

Chiều ngày 03/5, Hội LHPN quận Bắc Từ Liêm tổ chức Hội nghị tuyên truyền Đề án 938 của Chính phủ về  “Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ, giai đoạn 2017-2022” và Kế hoạch 30/KH – BTV của Hội LHPN Hà Nội về thực hiện khâu đột phá “Nâng cao hiệu quả thực chất công tác giám sát, phản biện xã hội, tham mưu đề xuất chính sách góp phần giải quyết các vấn đề thiết thân của phụ nữ” giai đoạn 2017 – 2022.

 

Tới dự có  đồng chí Nguyễn Thị Thu Thủy – Phó Chủ tịch Hội LHPN Hà Nội; đồng chí Bùi Thị Trinh – QUV, Chủ tịch Hội LHPN Quận; lãnh đạo Hội LHPN Quận, đại diện lãnh đạo các ban ngành, đoàn thể Quận, lãnh đạo UBND các phường và trên 180 cán bộ, hội viên Hội phụ nữ cơ sở trong Quận.

 

image001

Đ/c  Nguyễn Thị Thu Thủy – Phó Chủ tịch HLHPN Hà Nội phát biểu tại hội nghị

 

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Thu Thủy – Phó Chủ tịch Hội LHPN Hà Nội đã phổ biến một số nội dung trọng tâm của Đề án 938:  Mục tiêu chung của Đề án; mục tiêu giai đoạn 2017 -2022; các nhiệm vụ, giải pháp như nâng cao chất lượng hoạt động truyền thông, giáo dục, vận động phụ nữ giữ gìn, rèn luyện đạo đức, ý thức pháp luật, chủ động tham gia giải quyết hiệu quả một số vấn đề xã hội có liên quan đến phụ nữ; xây dựng các mô hình vận động, hỗ trợ phụ nữ chủ động giải quyết các vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ; nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ phụ nữ, giải quyết các vấn đề xã hội có liên quan; xây dựng và hoàn thiện, thực hiện cơ chế chính sách hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết hiệu quả các vấn đề xã hội; nghiên cứu, đề xuất chính sách; giám sát việc thực thi pháp luật về các chủ đề của Đề án; cơ chế tài chính thực hiện Đề án, tổ chức thực hiện….

 

Các đại biểu còn được nghe phổ biến Kế hoạch 30/KH – BTV của Hội LHPN Hà Nội về thực hiện khâu đột phá “ Nâng cao hiệu quả thực chất công tác giám sát, phản biện xã hội, tham mưu đề xuất chính sách góp phần giải quyết các vấn đề thiết thân của phụ nữ” giai đoạn 2017 – 2022 và các văn bản của Hội LHPN Thành phố và Hội LHPN quận triển khai thực hiện Đề án về  “Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ, giai đoạn 2017-2022” trên địa bàn Thành phố và quận Bắc Từ Liêm.

 

Thông qua hội nghị giúp cho đội ngũ cán bộ, hội viên phụ nữ trong Quận nắm được các chủ trương, chính sách của Đảng, nhà nước về bình đẳng giới, giải quyết các vấn đề liên quan đến phụ nữ, từ đó có sự triển khai đồng bộ, xuyên suốt các nội dung của Đề án có hiệu quả góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của phụ nữ, thực hiện tốt các mục tiêu phát triền kinh tế – xã hội trên địa bàn Thủ đô và quận Bắc Từ Liêm.

 

 

Hội LHPN quận Bắc Từ Liêm