Hội LHPN quận Bắc Từ Liêm tuyên truyền những nội dung cơ bản của Luật an ninh mạng (10:11 14/11/2019)

 

Nhằm phổ biến, tuyên truyền đến cán bộ, hội viên phụ nữ và nhân dân trên địa bàn quận về Luật An ninh mạng; hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2019, chiều ngày 12/11, Hội LHPN Quận phối hợp với UBND quận Bắc Từ Liêm tổ chức Hội nghị “Tuyên truyền một số nội dung cơ bản của Luật An ninh mạng cho cán bộ, hội viên phụ nữ trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm”.

        

Dự và làm báo cáo viên cho hội nghị tuyên truyền có đồng chí  Trần Triệu Bằng – Chuyên viên Phòng Phổ biến giáo dục pháp luật Sở Tư pháp Hà Nội. Tham dự hội nghị có đồng chí Bùi Thị Trinh – Quận ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN Quận, đồng chí Nguyễn Văn Chiến – Quận ủy viên, Trưởng Phòng Tư pháp Quận; các đồng chí Thường trực, cán bộ cơ quan Hội LHPN Quận, các đồng chí Ủy viên BCH Hội LHPN Quận và 180 đồng chí là Chủ tịch, Phó Chủ tịch, chi hội trưởng phụ nữ thuộc Hội LHPN 13 phường tham dự.

 

image001 image002

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được báo cáo viên phổ biến, tuyên truyền một số nội dung cơ bản của Luật an ninh mạng: quy định những nội dung cơ bản về bảo vệ an ninh mạng đối với hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia; phòng ngừa, xử lý hành vi xâm phạm an ninh mạng và quy định trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân;  quy định các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh, xử lý nhằm loại bỏ các nguy cơ đe dọa, phát hiện và xử lý hành vi vi phạm pháp luật; quy định về triển khai hoạt động bảo vệ an ninh một cách đồng bộ, thống nhất từ Trung ương tới địa phương; các nội dung bảo đảm triển khai hoạt động bảo vệ an ninh mạng, xác định lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng, ưu tiên đào tạo nguồn nhân lực an ninh mạng chất lượng cao, chú trọng giáo dục, bồi dưỡng, phổ biến kiến thức về an ninh mạng…

 

Qua hội nghị giúp cán bộ, hội viên phụ nữ trên địa bàn nâng cao nhận thức  về tầm quan trọng, sự cần thiết, mục đích ban hành, ý nghĩa của Luật an ninh mạng. Từ đó, đấu tranh phản bác lại những thông tin bịa đặt, xuyên tạc, làm trái pháp luật của các thế lực thù địch. Đồng thời sau hội nghị mỗi cán bộ Hội có trách nhiệm tiếp tục là những tuyên truyền viên tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ, hội viên phụ nữ và nhân dân giúp mọi người hiểu rõ Luật an ninh mạng và thực hiện nghiêm pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 

 

 

          Tin – ảnh: Nguyễn Thị Thuần – Hội LHPN Quận Bắc Từ Liêm