Hội LHPN quận Cầu Giấy tổ chức hội nghị triển khai thực hiện chỉ thị số 05-CT/TW (09:05 19/05/2017)

 

Nhân kỷ niệm 127 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2017), nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, hội viên, phụ nữ toàn quận về những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về hành động trong các cấp Hội

 

Ngày 16/5/2017, Hội LHPN phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam quận và LĐLĐ quận Cầu Giấy tổ chức Hội nghị quán triệt Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và giới thiệu chuyên đề năm 2017 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa” cho 370 cán bộ hội viên phụ nữ, cán bộ ban công tác Mặt trận khu dân cư và đoàn viên công đoàn cơ sở. Báo cáo viên là PGS,TS Lâm Quốc Tuấn – Phó Viện trưởng Viện Xây dựng Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.

 

image001

Hội nghị tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 05 – CT/TW của Hội LHPN quận Cầu Giấy

Hội LHPN Cầu Giấy