Hội LHPN quận Đống Đa Kiểm tra, giám sát an toàn thực phẩm tại phường Láng Thượng (08:09 03/09/2020)

 

Ngày 28/8, Hội LHPN quận Đống Đa và đại diện các phòng, ban của quận tổ chức Giám sát an toàn thực phẩm (ATTP) tại chợ, cơ sở kinh doanh thức ăn đường phố, dịch vụ ăn uống trên địa bàn  phường Láng Thượng.

 

image001

Đoàn giám sát làm việc với UBND phường, Ban chỉ đạo ATTP phường Láng Thượng

Qua giám sát thực tế tại cơ sở và làm việc với UBND phường về công tác quản lý vệ sinh ATTP, đoàn giám sát đánh giá Ban Chỉ đạo vệ sinh ATTP của phường Láng Thượng đã làm tốt công tác tuyên truyền các quy định về vệ sinh ATTP, ban hành các kế hoạch, triển khai thực hiện, chủ động xây dựng các mô hình đảm bảo ATTP, duy trì Tổ cảnh báo nhanh về ATTP, mô hình Chi hội phụ nữ thay đổi hành vi ATTP… Hoạt động giám sát của Hội LHPN quận là sự cụ thể hóa Chương trình phối hợp công tác giữa HĐND – UBND – Ủy ban MTTQ và các tổ chức thành viên; góp phần nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của người dân trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về ATTP trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm, hình thành nếp sống văn hóa, góp phần đảm bảo sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân. Trong thời gian tới, Hội LHPN quận tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, triển khai thực hiện các quy định về công tác giám sát, phản biện xã hội, lựa chọn những vấn đề giám sát “nóng”,  những vấn đề dân sinh bức xúc.