Hội LHPN quận Hoàn Kiếm: Quan tâm công tác quy hoạch, bồi dưỡng và sử dụng cán bộ nữ (10:06 15/06/2020)

 

Ngày 11/6, Hội LHPN quận Hoàn Kiếm đã tổ chức tọa đàm, trao đổi kinh nghiệm về công tác cán bộ nữ và tham gia đóng góp ý kiến vào Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội lần thứ XXVI Đảng bộ quận Hoàn Kiếm, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Dự hội nghị có đồng chí Bùi Hoàng Phan – Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Hoàn Kiếm.

 

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Trịnh Thị Huệ – Quận ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN quận cho biết: Trong những năm qua, công tác cán bộ nói chung và công tác cán bộ nữ nói riêng đã được cấp ủy, chính quyền đặc biệt quan tâm, quận Hoàn Kiếm có nhiều đổi mới trong công tác cán bộ nữ, cán bộ trẻ; xây dựng đội ngũ cán bộ công chức, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý đáp ứng thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Công tác quy hoạch, đào tạo bổ nhiệm ngày càng tăng cả về số lượng và chất lượng. Nhiều cán bộ nữ được tín nhiệm giao trọng trách các chức vụ lãnh đạo, quản lý trong các cơ quan, đơn vị từ quận đến cơ sở phát huy hiệu quả vai trò, vị trí của các cán bộ nữ, thu hẹp dần khoảng cách về giới, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp đã đề ra. Nhiệm kỳ qua đã có 105 cán bộ nữ được đề bạt, bổ nhiệm vào các chức danh chủ chốt của phường và các phòng, ban, ngành, đoàn thể của quận; tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy đạt trên 30%; tỷ lệ cán bộ nữ chủ chốt toàn quận đạt 15,6%.

 

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác cán bộ nữ của quận còn một số khó khăn, hạn chế: có nơi công tác cán bộ nữ vẫn tồn tại định kiến, việc đánh giá cán bộ trong quy hoạch chưa đầy đủ. Tỷ lệ nữ giữ vị trí lãnh đạo, quản lý chưa tương xứng với lực lượng lao động nữ. Cơ cấu cán bộ nữ phân bổ không đều. Số lượng nữ cán bộ lãnh đạo khối quản lý Nhà nước còn hạn chế, cán bộ nữ chủ yếu là cấp phó; cơ cấu nữ đại biểu HĐND các cấp do bố trí gắn với cơ cấu khác nên có nữ đại biểu HĐND chưa thực sự đại diện cho giới nữ; tiếng nói, vai trò quyết định của một số ít cán bộ nữ còn hạn chế… Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm và làm rõ một số vấn đề cơ bản: Vai trò của các cấp ủy đảng, chính quyền, nhất là người đứng đầu trong việc lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ nữ, đặc biệt cán bộ lãnh đạo, quản lý; vai trò của tổ chức Hội phụ nữ trong việc tham mưu, đề xuất với cấp ủy và chính quyền địa phương thực hiện về công tác cán bộ nữ…

 

Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao tham gia đóng góp các ý kiến vào dự thảo Báo cáo Chính trị Đại hội Đảng bộ quận Hoàn Kiếm nhiệm kỳ 2020 – 2025 (dự thảo lần thứ 5). Các ý kiến cơ bản nhất trí với Chủ đề Đại hội và những nội dung cơ bản thể hiện trong Dự thảo văn kiện; nêu rõ những nội dung cần được quan tâm xem xét…

 

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Bùi Hoàng Phan – Phó Bí thư Thường trực Quận ủy đã trân trọng cảm ơn các đại biểu dự Hội nghị đã nghiên cứu các văn kiện và có những ý kiến đóng góp trách nhiệm, tâm huyết, phong phú vào dự thảo Báo cáo Chính trị Đại hội lần thứ XXVI Đảng bộ quận Hoàn Kiếm, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đối với công tác cán bộ nữ, trong thời gian tới, đồng chí Bùi Hoàng Phan đề nghị phát huy vai trò của Hội LHPN quận, Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ và các đoàn thể chính trị – xã hội trong hệ thống chính trị cùng với các ngành, tổ chức làm nòng cốt trong tham mưu về nhân sự cán bộ nữ. Hội LHPN các cấp cần tiếp tục tổ chức các hoạt động hiệu quả để xã hội nhìn nhận, đánh giá đúng vai trò của phụ nữ; để chị em có cơ hội học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ, chuyên môn, nghiệp vụ; phát triển mạng lưới cán bộ nữ.

 

image001

Đồng chí Bùi Hoàng Phan – Phó Bí thư Thường trực Quận Ủy phát biểu tại hội nghị

 

   Tin, ảnh: Thu Hương – Hội LHPN quận Hoàn Kiếm