Hội LHPN Quận Thanh Xuân giám sát an toàn thực phẩm tại phường Phương Liệt (11:04 03/04/2017)

 

Thực hiện Chương trình công tác năm 2017 và sự chỉ đạo của Quận ủy – HĐND – UBND quận; trong 2 ngày (29 và 30/3/2017), Hội LHPN quận Thanh Xuân tổ chức giám sát an toàn thực phẩm đối với UBND phường Phương Liệt và các cơ sở sản xuất kinh doanh thức ăn đường phố, dịch vụ ăn uống trên địa bàn phường.

 

Tham gia đoàn giám sát có đồng chí Trần Lan Hương – Quận ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN quận làm trưởng đoàn, lãnh đạo đội cảnh sát môi trường Công an quận, lãnh đạo phòng Y tế quận Thanh Xuân, đội quản lý thị trường số 12, Phó Chủ tịch phụ trách văn hóa xã hội và các thành viên Ban chỉ đạo An toàn thực phẩm, trưởng các đoàn thể phường.

 

Đoàn giám sát đã làm việc trực tiếp với UBND, Ban chỉ đạo an toàn thực phẩm phường Phương Liệt, đồng thời giám sát tại 12 điểm kinh doanh dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố, cửa hàng tạp hóa trên địa bàn phường. Qua giám sát, đoàn đã ghi nhận một số kết quả phường đạt được: Đảng ủy, chính quyền phường đã chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao hiểu biết và trách nhiệm của các ban ngành, bộ phận chuyên môn, cán bộ nhân dân trên địa bàn. UBND phường đã hướng dẫn, đôn đốc các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố thực hiện đúng các quy định của Nhà nước trong an toàn thực phẩm như: tham dự tập huấn kiến thức về an toàn thực phẩm, khám sức khỏe, ký cam kết thực hiện an toàn thực phẩm với UBND phường.

 

Bên cạnh đó đoàn giám sát đã chỉ ra một số hạn chế, khó khăn như: một số hộ không kinh doanh thực hiện các quy định về an toàn thực phẩm chưa đầy đủ; số lượng cơ sở kinh doanh thức ăn đường phố không ổn định; cán bộ làm công tác quản lý an toàn thực phẩm kiêm nhiệm nên gặp nhiều khó khăn trong công tác quản lý. Do vậy, đoàn giám sát đề nghị trong thời gian tới, UBND phường tiếp tục quan tâm tới công tác tuyên truyền thực hiện an toàn thực phẩm, tập trung vận động các hộ kinh doanh thức ăn đường phố (không thường xuyên kinh doanh) thực hiện tốt các quy định về an toàn thực phẩm, tăng cường kiểm tra đột xuất đối với các cơ sở kinh doanh.

 

image001

Hội LHPN quận Thanh Xuân giám sát ATTP tại một số cửa hàng tạp hóa phường Phương Liệt

 

Hội LHPN quận Thanh Xuân