Hội LHPN quận Thanh Xuân tổ chức tuyên truyền cuộc vận động “Phụ nữ Thủ đô ứng xử đẹp” (08:05 04/05/2018)

 

Sáng ngày 26/4/2018,  Hội LHPN quận Thanh Xuân tổ chức tập huấn cho 220 đồng chí báo cáo viên, tuyên truyền viên kiến thức kỹ năng tuyên truyền cuộc vận động “Phụ nữ Thủ đô ứng xử đẹp”

 

 

image001

Tại Hội nghị đ/c Đặng Thị Kim Liên – UVTV,  Trưởng Ban Tuyên giáo Hội LHPN thành phố Hà Nội giảng viên của lớp tập huấn đã truyền đạt tới các đồng chí học viên nội dung cuộc vận động “Phụ nữ Thủ đô ứng xử đẹp”; trang bị thêm các kiến thức kỹ năng tuyên truyền thực hiện cuộc vận động “Phụ nữ Thủ đô ứng xử đẹp” thanh lịch văn minh trong nói năng giao tiếp, thực hiện văn hóa ứng xử trong gia đình, văn hóa ứng xử nơi công cộng nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của mỗi cán bộ hội viên phụ nữ quận Thanh Xuân  trong xây dựng người Hà Nội thanh lịch – văn minh, rèn luyện phẩm chất đạo đức người phụ nữ Việt Nam trong thời kỳ mới.

 

Thông qua lớp tập huận này đội ngũ cán bộ Hội cơ sở đã có thêm kiến thức kỹ năng tổ chức thực hiện cuộc vận động “Phụ nữ Thủ đô ứng xử đẹp” với nhiều hình thức phong phú, phù hợp với đặc điểm tình hình phụ nữ tại địa phương đơn vị, góp phần thực hiện có hiệu quả 2 bộ Quy tắc ứng xử của thành phố Hà Nội.

 

Hội LHPN Quận Thanh Xuân