Hội LHPN quận Thanh Xuân tổ chức tuyên truyền đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự an toàn xã hội, vệ sinh môi trường và cảnh quan đô thị trên địa bàn quận. (08:03 10/03/2017)

 

Thực hiện kế hoạch số 79/KH-BCĐ ngày 05/3/2017 của Ban chỉ đạo 197 quận Thanh Xuân về việc tăng cường đảm bảo trật tự an toàn giao thông – trật tự an toàn xã hội và cảnh quan đô thị trên địa bàn quận Thanh Xuân. Ngày 06/3/2017, Hội LHPN quận Thanh Xuân tổ chức hội nghị triển khai quán triệt tới các cơ sở hội tập trung làm tốt công tác tuyên truyền kế hoạch số 79/KH-BCĐ ngày 05/3/2017 của Ban chỉ đạo 197 quận tới Hội LHPN 11 phường với các nội dung:

 

Công tác phối hợp với UBND phường và các ban ngành đoàn thể triển khai kế hoạch số 79/KH-BCĐ ngày 05/3/2017 của Ban chỉ đạo 197 quận Thanh Xuân và gửi thư ngỏ của Chủ tịch UBND Quận đến các hộ gia đình cán bộ, hội viên. Tuyên truyền, vận động cán bộ hội viên phụ nữ và gia đình chấp hành và tự giác thực hiện theo đúng quy định về trật tự đô thị, trật tự công cộng, giữ gìn môi trường, xây dựng đô thị văn minh, hiện đại(tập trung cao điểm từ ngày 06/3 đến 10/3). Vận động cán bộ, hội viên và gia đình đang kinh doanh, hoạt động trên mặt đường các tuyến phố đi đầu gương mẫu thực hiện trước để nêu gương.

 

 

image001

Đ/c Trần Lan Hương – QUV, Chủ tịch Hội LHPN Quận chủ trì Hội nghị

 

Hội LHPN Quận Thanh Xuân