Hội LHPN thành phố Hà Nội khảo sát việc thực hiện Quy định số 124-QĐ/TW ngày 02/02/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng tại quận Bắc Từ Liêm (05:09 19/09/2018)

 

Chiều ngày 14/9/2018, đoàn khảo sát của Hội LHPN thành phố Hà Nội do đồng chí Nguyễn Thị Thu Thuỷ – Phó Chủ tịch Hội LHPN Hà Nội làm trưởng đoàn đã tiến hành khảo sát việc thực hiện Quy định 124 -QĐ/TW ngày 02/02/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng quy định về giám sát của MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên tại quận Bắc Từ Liêm.

 

Cùng dự có đại diện lãnh đạo Ban Dân vận Thành ủy, UB MTTQ, Ban chuyên đề Hội LHPN Hà Nội. Quận Bắc Từ Liêm có các đồng chí: Nguyễn Hữu Tuyên – UVTV, Chủ tịch Hội đồng nhân dân Quận, Trưởng Ban tuyên giáo Quận ủy, lãnh đạo Ban Dân vận Quận ủy, MTTQ, Hội LHPN Quận; các đồng chí trong Ban Thường vụ Hội LHPN quận, lãnh đạo cấp ủy, MTTQ và Ban Thường vụ Hội LHPN phường Phú Diễn và Phúc Diễn.

 

Hiện nay, Hội LHPN quận có 18 cơ sở Hội với 19.457 hội viên. Bám sát sự lãnh đạo chỉ đạo của Hội LHPN Hà Nội, Quận ủy Bắc Từ Liêm, Hội LHPN Quận đã triển khai Quy định 124 ngày 02/02/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng tới các cấp Hội phụ nữ và toàn thể cán bộ, hội viên thông qua việc xây dựng kế hoạch cụ thể, tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt, hướng dẫn cho 100% cán bộ, Hội viên về nội dung, phương pháp giám sát theo Quy định.

 

Các cấp Hội phụ nữ với vai trò là thành viên của MTTQ đã tuyên truyền, vận động cán bộ hội viên   thực hiện giám sát các biểu hiện suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống của cán bộ, công chức, viên chức tại khu dân cư về việc gương mẫu chấp hành pháp luật, phẩm chất đạo đức, mối quan hệ với nhân dân; giám sát cán bộ, đảng viên nơi công tác, nơi cư trú theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Qua giám sát chưa phát hiện có trường hợp người đứng đầu, cán bộ chủ chốt, cán bộ, đảng viên nào vi phạm. Tuy nhiên thực tế cho thấy, công tác giám sát về một số nội dung liên quan đến lĩnh vực tài chính, tham nhũng, lãng phí… còn khó khăn do đòi hỏi người giám sát, cơ quan giám sát phải có đầy đủ thông tin chính xác, trình độ chuyên môn mới có thể thực hiện được.

 

image001Tại Hội nghị, 8 ý kiến của các đại biểu đã làm rõ mục đích, ‎ý nghĩa của việc triển khai thực hiện Quy định 124 –QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương, những kết quả bước đầu, khó khăn và đề xuất những giải pháp trong thời gian tới.

 

Kết luận, đồng chí Nguyễn Thị Thu Thuỷ – Phó Chủ tịch Hội LHPN Hà Nội, Truong đoàn khảo sát đã ghi nhận Quận ủy và Đảng ủy các phường đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức triển khai thực hiện Quy định 124 của Ban Chấp hành Trung ương trong đó Hội phụ nữ các cấp đã phát huy vai trò là thành viên của MTTQ chủ động xây dựng kế hoạch tập huấn, hướng dẫn cán bộ Hội trong việc triển khai thực hiện.

 

Trong thời gian tới, cấp ủy từ quận tới cơ sở cần có sự lãnh đạo, chỉ đạo đồng bộ toàn diện để MTTQ các cấp và các tổ chức chính trị xã Hội triển khai việc giám sát nhận xét đối với người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên tại nơi cư trú thực chất, khoa học, đúng quy định đồng thời tổ chức đánh giá rút kinh nghiệm để triển khai thực hiện Quy định 124 có hiệu quả, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh./.

 

 

Tin – ảnh: Nguyễn Thị Thuần – Hội LHPN quận Bắc Từ Liêm