Hội LHPN Thành phố Hà Nội tổ chức tập huấn công tác đối ngoại năm 2018 (07:08 22/08/2018)

 

 Chiều ngày 21/8/2018, Hội LHPN TP Hà Nội tổ chức tập huấn công tác đối ngoại năm 2018 cho gần 200 cán bộ chuyên trách Hội phụ nữ Thành, quận, huyện, thị xã và đơn vị trực thuộc. Tại buổi tập huấn, các đại biểu đã nghe đồng chí                  

 

TS Trần Việt Thái – Phó Viện trưởng Viện nghiên cứu chiến lược ngoại giao – Bộ Ngoại giao trao đổi về một số tình hình thời sự quốc tế nổi bật trong thời gian qua; đặc biệt là những phân tích, nhận định về mối quan hệ trong khu vực và trên thế giới trong giai đoạn hiện nay; thời cơ và thách thức đối với nước ta.

 

image001 image002

Qua tập huấn giúp đội ngũ cán bộ Hội nắm được phương châm chỉ đạo, chính sách ngoại giao của Đảng và Nhà nước ta : “Việt Nam sẵn sàng là bạn và là đối tác tin cậy của tất cả các nước trong cộng đồng thế giới phấn đấu vì hoà bình, độc lập và phát triển“.. Đây sẽ là nền tảng để cán bộ Hội phụ nữ có được nhận thức đúng đắn về đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước, phát huy vai trò trong công tác tuyên truyền, vận động và định hướng dư luận xã hội trên địa bàn; hạn chế ảnh hưởng của những luận điệu xuyên tạc, đi ngược lại với đường lối, chính sách ngoại giao của đất nước../

 

Lê Thị Bảo Ngọc – Văn phòng Hội LHPN Hà Nội