Hội LHPN xã Hòa Phú, huyện Ứng Hòa: Ra mắt nhóm phụ nữ nòng cốt tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật. (03:09 05/09/2018)

 

Chiều ngày 30/8/2018, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Hòa Phú đã ra mắt Nhóm phụ nữ nòng cốt tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật. Đồng chí Ngô Thị Duệ – Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ Huyện dự và chỉ đạo hội nghị.

 

Nhóm phụ nữ nòng cốt tuyên truyền pháp luật xã Hòa Phú gồm 20 thành viên. Hoạt động dưới sự chỉ đạo, quản lý của Hội LHPN xã. Đây là các cán bộ, hội viên, phụ nữ có tâm huyết, hiểu biết; có kỹ năng tuyên tryền, thuyết phục và có uy tín trong cộng đồng dân cư. Tham gia nhóm phụ nữ nòng cốt tuyên truyền pháp luật, các thành viên nhóm có vai trò là hạt nhân, chủ đạo trong tuyên truyền miệng các văn bản pháp luật đến mọi người dân. Tham gia vận động phụ nữ và nhân dân chấp hành pháp luật, tham gia đấu tranh tố giác tội phạm, tệ nạn xã hội. Phòng chống bạo lực gia đình, phòng chống buôn bán phụ nữ, trẻ em. Tham gia giám sát thực hiện dân chủ và công tác hòa giải ở cơ sở, thực hiện tốt quy ước, hương ước ở cộng đồng dân cư.

         

Hòa Phú là một xã xa trung tâm huyện với gần 850 hội viên phụ nữ sinh hoạt ở 7 chi hội. Hội viên chủ yếu là sản xuất nông nghiệp, trình độ dân trí, kiến thức hiểu biết về pháp luật còn những hạn chế nhất định. Việc thành lập nhóm phụ nữ nòng cốt tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật sẽ góp phần nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của hội viên phụ nữ và nhân dân, trong thực hiện pháp luật, xây dựng gia đình văn minh hạnh phúc, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

         

Nhóm phụ nữ nòng cốt tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật xã Hòa Phú là một trong 5 nhóm phụ nữ nòng cốt tuyên truyền pháp luật được Hội LHPN thành phố Hà Nội triển khai thực hiện tại Hội LHPN các huyện Ứng Hòa, Gia Lâm, Sóc Sơn, Chương Mỹ, Thanh Oai.

 

image001