Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Đan Phượng tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác Hội năm 2016 (03:09 12/09/2016)

Ngày 06/9/2016 tại hội trường UBND huyện, Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Đan Phượng tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ công tác Hội năm 2016 cho 302 đại biểu là ủy viên BCH Hội LHPN huyện, ủy viên BCH, chi hội trưởng phụ nữ 17 xã, thị trấn, công an huyện (trong đó có 170 cán bộ Hội mới tham gia trong nhiệm kỳ 2016 – 2021) với các nội dung ngày tập huấn:  Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Hội LHPN Việt Nam; Kỹ năng tuyên truyền miệng.

 

Thông qua buổi tập huấn đã giúp cho đội ngũ cán bộ Hội từ huyện tới cơ sở nâng cao kỹ năng, phương pháp tổ chức hoạt động của Hội, đáp ứng yêu cầu công tác vận động phụ nữ trong nhiệm kỳ này.

 

image002

Học viên buổi tập huấn tham gia hăng say, nhiệt tình