Hội Liên hiệp phụ nữ TP Hà Nội học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XII) (02:08 02/08/2018)

 
Chiều 30-7, Hội Liên hiệp Phụ nữ TP Hà Nội tổ chức hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XII) của Đảng.
 
 
Hoi-LHPN-30[1]

Quang cảnh hội nghị

Tại hội nghị, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Phạm Thanh Học đã thông tin những nội dung cơ bản của 3 nghị quyết được thông qua tại Hội nghị lần thứ bảy, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) gồm: Nghị quyết số 26-NQ/TƯ về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”; Nghị quyết số 27-NQ/TƯ về “Cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp”; Nghị quyết số 28-NQ/TƯ về “Cải cách chính sách bảo hiểm xã hội”.
 

Sau hội nghị này, cán bộ, đảng viên, viên chức cơ quan Hội Liên hiệp Phụ nữ TP Hà Nội viết bài thu hoạch cá nhân nhận thức về những nội dung của các nghị quyết, đặc biệt những nội dung liên quan đến nhiệm vụ công tác hội và phong trào phụ nữ. Đồng thời, cơ quan hội sẽ cụ thể hóa các nghị quyết vào tình hình thực tiễn của đơn vị.

 
 
 

Nguồn: Hanoimoi