Hội nghi đánh giá hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật và hỗ trợ kết hôn, Hội đồng tư vấn Hôn nhân gia đình 6 tháng đầu năm 2017 (02:08 07/08/2017)

 

Thực hiện Chương trình công tác của Hội LHPN Hà Nội năm 2017. Ngày 04/8/2017, Ban Thường vụ Hội LHPN Hà Nội tổ chức Hội nghị sơ kết công tác hoạt động của hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật và hỗ trợ kết hôn, Hội đồng tư vấn Hôn nhân gia đình 6 tháng đầu năm 2017.

 

Trong 6 tháng đầu năm, Trung tâm Tư vấn pháp luật và Hỗ trợ kết hôn đã trực tiếp tư vấn tại Văn phòng cho 12 trường hợp, tư vấn thông qua trợ giúp pháp lý lưu động tại 10 cơ sở được 116 trường hợp. Hội đồng tư vấn hôn nhân gia đình đã tiếp nhận và giải quyết 59 đơn, trong đó có 32 đơn liên quan đến Hôn nhân gia đình và bạo lực gia đình. Chủ động đề xuất  với cơ quan có thẩm quyền bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của phụ nữ và trẻ em. Hội phụ nữ các quận, huyện và cơ sở đã tiếp nhận và giải quyết 30 đơn, hòa giải 503 vụ việc mâu thuẫn trong gia đình và cộng đồng góp phần hạn chế đơn thư vượt cấp và giảm các vụ án hình sự.

 

image001

 

Tại hội nghị, đại diện Hội LHPN các quận, huyện nêu một số kết quả Hội LHPN tham gia hỗ trợ phụ nữ về hôn nhân và gia đình, bạo lực gia đình, phối hợp tham gia giải quyết vụ việc xâm hại đến phụ nữ và trẻ em. Đại diện Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, Sơ Tư Pháp, Công an  thành phố có ý kiến hướng dẫn, hỗ trợ các cấp Hội về kỹ năng, biện pháp, cách thức tham gia giải quyết  hỗ trợ phụ nữ tại cơ sở.

 

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Thu Thủy – Phó chủ tịch Hội LHPN Hà Nội yêu cầu: Trung tâm tư vấn pháp luật và hỗ trợ kết hôn, Thường trực Hội đồng tư vấn Hôn nhân gia đình tiếp thu ý kiến phát biểu  của các đại biểu bổ sung và hoàn thiện báo cáo. Chủ động phối hợp với Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước trong hoạt động trợ giúp pháp lý lưu động cho phụ nữ, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, tư vấn pháp luật cho chị em, tổng hợp các hồ sơ vụ việc xin ý kiến thành viên Hội đồng tư vấn và kịp thời chỉ đạo, hướng dẫn các cấp Hội tham gia giải quyết vụ việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của phụ nữ khi bị xâm phạm.

 

BAN CHÍNH SÁCH – LUẬT PHÁP