Hội nghị đối thoại giữa đồng chí Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND – Chủ tịch UBND Quận với cán bộ, hội viên phụ nữ quận Bắc Từ Liêm (04:10 25/10/2019)

Chiều ngày 18/10/2019, Quận Bắc Từ Liêm tổ chức Hội nghị đối thoại giữa đồng chí Bí thư Quận ủy, đồng chí Chủ tịch HĐND Quận và đồng chí Chủ tịch UBND Quận với cán bộ, hội viên phụ nữ Quận.

 

Dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Kim Hoàng, Phó trưởng Ban Dân vận Thành ủy; lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn Hội LHPN Hà Nội. Quận Bắc Từ Liêm có các đồng chí Trương Quang Thiều – TUV, Bí thư Quận ủy; Nguyễn Công Khanh – Phó Bí thư Thường trực Quận ủy; Nguyễn Hữu Tuyên – UVTV, Chủ tịch HĐND Quận; Trần Thế Cương – Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND Quận. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ, các phòng ban, ngành, đoàn thể Quận, lãnh đạo Đảng, chính quyền các phường, Đảng ủy khối Doanh nghiệp Quận và đại diện cán bộ, hội viên phụ trên địa bàn Quận.

 

image001

Đồng chí Trần Thế Cương – Phó bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND Quận đánh giá kết quả công tác lãnh đạo chỉ đạo của Quận ủy trong việc thực hiện Chỉ thị 21-CT/TW về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới và công tác cán bộ nữ; đồng thời thông báo nhanh tình hình phát triển kinh tế – xã hội của quận Bắc Từ Liêm trong 9 tháng 2019 với sự tăng trưởng ổn định và có bước phát triển trên tất cả các lĩnh vực. Kinh tế tiếp tục có bước tăng trưởng khá. An ninh trật tự ổn định, an sinh xã hội đảm bảo. Đời sống nhân dân ngày càng được nâng lên. Các phong trào thi đua, nhất là các phong trào và mô hình thi đua của các cấp Hội LHPN có chiều sâu, thiết thực, hiệu quả  góp phần vào sự phát triển chung của quận Bắc Từ Liêm.

 

Trước khi diễn ra buổi đối thoại, Hội LHPN, UBND Quận và các đơn vị liên quan đã tổng hợp và có báo cáo trả lời  08 kiến nghị của cán bộ, hội viên phụ nữ trên địa bàn Quận tập trung vào các nội dung: Tạo điều kiện cho nữ công nhân lao động được tiếp cận các nguồn vốn vay từ Ngân hàng chính sách xã hội; có cơ chế, chính sách tạo điều kiện cho con của người lao động tại các doanh nghiệp hiện đang tạm trú trên địa bàn được học tại các trường công lập; tăng cường thêm nguồn vốn cho vay từ Ngân hàng chính sách xã hội để giải quyết việc làm cho phụ nữ; bổ sung thêm nguồn kinh phí hoạt động cho Hội phụ nữ phường; Quận tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án để hạn chế tình trạng ô nhiễm môi trường, mất mỹ quan đô thị…

 

image002

Tại Hội nghị đối thoại, cán bộ, hội viên phụ nữ trong Quận tiếp tục có 08 ý kiến, kiến nghị với lãnh đạo Quận ủy, HĐND, UBND Quận quan tâm, chỉ đạo, giải quyết đó là: Có giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo trong nhiệm kỳ 2020 – 2025 nâng cao tỷ lệ nữ giữ cương vị lãnh đạo; hướng dẫn chỉ đạo thực hiện việc sắp xếp, bố trí kiêm nhiệm các chức danh người hoạt động không chuyên trách ở phường, tổ dân phố trên địa bàn Quận; Quận cần có các giải pháp, định hướng cụ thể để duy trì làng hoa truyền thống Tây Tựu; xử lý vấn đề ô nhiễm nguồn nước sông Pheo; quan tâm hỗ trợ cán bộ, hội viên phụ nữ, nữ công nhân lao động được vay vốn để phát triển sản xuất, kinh doanh, nâng cao đời sống; tăng cường các hoạt động hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp; đẩy nhanh tiến độ công tác GPMB, triển khai thực hiện các dự án trên địa bàn…

 

 

Các đồng chí lãnh đạo Quận ủy, HĐND, UBND  Quận và các phòng, ban, ngành liên quan đã trực tiếp đối thoại đã trao đổi, giải đáp từng ý kiến, kiến nghị của các đại biểu phụ nữ.

 

Phát biểu kết luận buổi đối thoại, đồng chí Trương Quang Thiều – TUV, Bí thư Quận ủy đã ghi nhận và đánh giá cao các ý kiến kiến nghị  chính đáng của cán bộ, hội viên phụ nữ cũng như giải đáp của UBND và cơ quan liên quan. Đồng chí Bí thư Quận ủy đề nghị: Các câp ủy Đảng, chính quyền cần tập trung quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, hỗ trợ đối với hoạt động của Hội LHPN trên địa bàn; các cấp Hội phụ nữ tập trung thực hiện tốt công tác phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ Hội, đa dạng hóa các hình thức tập hợp, thu hút hôi viên vào tổ chức Hội; triển khai các hoạt động, phong tràothi đua của Hội gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh của địa phương; thường xuyên bám sát cơ sở, nắm chắc tình hình tư tưởng, đời sống của cán bộ, hội viên phụ nữ và nhân dân để kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo và có biện pháp giải quyết ngay từ cơ sở. Cán bộ, hội viên phụ nữ phải nghiêm túc thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tham gia sinh hoạt và xây dựng tổ chức hội vững mạnh./.

 

                                     Hội Liên hiệp phụ nữ quận Bắc Từ Liêm