Hội nghị lấy ý kiến đóng góp Báo cáo Đại hội đại biểu phụ nữ Hà Nội lần thứ XV, nhiệm kỳ 2016 – 2021 (06:07 14/07/2016)

Sáng 7/7/2016, Ban Thường vụ Hội LHPN quận Hai Bà Trưng tổ chức Hội nghị lấy ý kiến đóng góp dự thảo Báo cáo Đại hội đại biểu phụ nữ Hà Nội lần thứ XV, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí nguyên là Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội LHPN Quận qua các thời kỳ; các đồng chí nguyên là Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội LHPN cơ sở nhiệm kỳ 2011-2016; các đồng chí trong Ban Chấp hành, Chủ tịch, Phó Chủ tịch 25 cơ sở Hội và cán bộ chuyên trách Hội LHPN Quận. 

Anh HN dong gop y kien du thao TP

Các đại biểu tham dự Hội nghị

Tại hội nghị, có 90 ý kiến tham gia đóng góp, thảo luận nội dung dự thảo Báo cáo Đại hội đại biểu phụ nữ Hà Nội lần thứ XV, nhiệm kỳ 2016 – 2021 (trong đó 75 ý kiến đóng góp bằng văn bản, 15 ý kiến phát biểu trực tiếp). Đa số các đại biểu cho rằng Dự thảo báo cáo được chuẩn bị công phu, bố cục rõ ràng chặt chẽ, mang tính lý luận và thực tiễn cao, đánh giá khoa học, khách quan, chính xác. Dự thảo đã nêu lên những đặc trưng, mục tiêu, phương hướng cơ bản, những định hướng lớn trong hoạt động của hội và phong trào phụ nữ thời kỳ hội nhập, góp phần thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp.

Các đại biểu tập trung ý kiến vào việc Dự thảo báo cáo cần đánh giá thêm kết quả sự phối hợp của Hội với các cấp, các ngành, các tổ chức đoàn thể trong thực hiện nhiệm vụ, các phong trào phụ nữ; đưa thêm ý bình đẳng giới vào dự thảo báo cáo góp phần tuyên truyền, giáo dục giới tính, sức khỏe sinh sản, bảo vệ quyền lợi phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ ở nông thôn; việc đưa ra các chỉ tiêu cần có căn cứ thuyết phục; việc xây dựng dự thảo báo cáo của Thành phố cần nêu rõ tính đặc thù của địa phương; trong giải pháp thực hiện cần chú trọng công tác phối hợp với các cơ quan, đơn vị, đoàn thể…;đồng thời các đại biểu cũng nêu lên những kiến nghị, đề xuất với Hội cấp trên về công tác thi đua khen thưởng, kinh phí hoạt động của Hội cơ sở, chế độ, chính sách đối với cán bộ chuyên trách công tác Hội…

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Phùng Bích Nga – Chủ tịch Hội LHPN Quận ghi nhận những ý kiến của các đại biểu tham gia đóng góp vào dự thảo báo cáo Đại hội đại biểu phụ nữ Hà Nội lần thứ XV, nhiệm kỳ 2016 – 2021. Các ý kiến hầu hết rất xác thực, xuất phát từ thực tiễn công tác phụ nữ ở cơ sở, Ban Thường vụ Hội LHPN Quận sẽ tiếp thu, tổng hợp các ý kiến để tiếp tục tham gia ý kiến với Thành Hội, Trung ương Hội LHPN Việt Nam./.

Hội LHPN quận Hai Bà Trưng