Hội nghị tập huấn các Quy định của Đảng và nhà nước về Quy chế dân chủ cơ sở (09:08 27/08/2018)

 

Ngày 21/8/2018 Hội LHPN Hà Nội tổ chức Hội nghị chuyên đề giới thiệu các quy định của Đảng và Nhà nước về Quy chế dân chủ cơ sở tới đội ngũ báo cáo viên, cán bộ chuyên trách Hội LHPN Thành Phố, các quận, huyện, thị xã và đơn vị trực thuộc.

 

image001

Đại biểu tham dự buổi tập huấn

 

Tại Hội nghị đồng chí Trần Thị Bích Thủy – Nguyên Phó trưởng Ban Dân Vận Trung ương, đã cung cấp thông tin về quan điểm của Đảng về xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy quyền làm chủ của nhân dân“Đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ” ; thực hiện dân chủ tại địa phương, nhân dân biết, nhân dân bàn bạc, nhân dân kiểm tra, nhân dân tham gia quyết định trực tiếp những công việc quan trọng, thiết thực gắn liền với lợi ích của nhân dân.

 

Trong đó đưa ra 8 nhiệm vụ và giải pháp nhằm thực hiện quy chế dân chủ ở cở sở trong thời gian tới trong đó có nhiệm vụ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị – xã hội phải tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động; thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, hội viên. Đẩy mạnh hoạt động giám sát và phản biện xã hội nhất là những vấn đề có liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích của nhân dân, nâng cao hiệu lực hiệu qả quản lý nhà nước,  xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, góp phần đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã Hội trên địa bàn.  

 

Phát biểu tại buổi tập huấn đồng chí Nguyễn Thị Thu Thủy – Phó chủ tịch Hội LHPN Hà Nội chỉ đạo trong thời gian tới các cấp Hội Phụ nữ Hà Nội tiếp tục tuyên truyền, quán triệt những quan điểm chỉ đạo của Đảng về thực hiện quy chế dân chủ tới cán bộ, hội viên và nâng cao năng lực, trách nhiệm của tổ chức Hội góp phần thực hiện tốt chức năng giám sát việc tổ chức, thực hiện QCDC cơ sở một cách thực chất, hiệu quả.

 

Ban Chính sách – Luật pháp