Hội nghị tọa đàm “Bàn biện pháp nâng cao chất lượng công tác tập hợp, thu hút  và phát triển hội viên”trong các cấp hội phụ nữ quận Cầu Giấy (01:08 15/08/2018)

 

 

Thực hiện chương trình công tác Hội năm 2018, nhằm thực hiện có hiệu quả chuyên đề “Nâng cao năng lực điều hành, tổ chức thực hiện của đội ngũ cán bộ Hội cơ sở” giúp cán bộ chi, tổ phụ nữ phát huy vai trò, trách nhiệm của mình đối với phong trào phụ nữ cơ sở và công tác xây dựng tổ chức Hội vững mạnh đáp ứng yêu cầu của phong trào phụ nữ trong thời kỳ mới.

 

Là cơ sở cho việc chăm lo bảo vệ quyền lợi cho hội viên tạo điều kiện cho hội viên phụ nữ được phát huy những thế mạnh của giới. Với mục đích đó, trong tháng 8/2018, BTV Hội LHPN Quận Cầu Giấy đã chỉ đạo 8/8 phường tổ chức hội nghị tọa đàm “Bàn biện pháp nâng cao chất lượng công tác tập hợp, thu hút và phát triển hội viên” năm 2018, tại hội nghị đã có 97 ý kiến đóng góp từ các hội nghị với sự tham dự của 544 đại biểu là CBHV phụ nữ từ chi, tổ và các đại biểu đại diện cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ cùng các đoàn thể chính trị xã hội.Các ý kiến phát biểu đánh giá khách quan về thực trạng, hạn chế, nguyên nhân, cách làm hay, kiến nghị đề xuất với cấp ủy Đảng, chính quyền, với tổ chức Hội phụ nữ, những giải pháp cụ thể nâng cao chất lượng công tác tập hợp, thu hút và phát triển hội viên trong thời gian tới, góp phần nâng cao chất lượng phong trào phụ nữ và hoạt động Hội phụ nữ các cấp.

 

image001

Quang cảnh tọa đàm “Bàn biện pháp nâng cao chất lượng công tác tập hợp, thu hútvà phát triển hội viên”trong các cấp hội phụ nữ quận Cầu Giấy

 

 

Hội LHPN quận Cầu Giấy