Hội nghị tổng kết 05 năm thực hiện Luật Hòa giải ở cơ sở Trong các cấp Hội Phụ nữ Hà Nội giai đoạn 2018-2019 (09:04 18/04/2019)

 

Ngày 17/4/2019, Ban Thường vụ Hội LHPN Hà Nội tổ chức hội nghị tổng kết 05 năm thực hiện Luật Hòa giải giai đoạn 2014-2018.

 

Dự và chủ trì Hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Thu Thủy – Phó chủ tịch Hội LHPN Hà Nội; Tham dự Hội nghị có đồng chí Cao Thị Hồng Minh – Phó trưởng ban Chính sách luật pháp, Trung ương Hội LHPN Việt Nam; đồng chí Hồ Xuân Hương – Phó giám đốc Sở Tư pháp, Phó chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật thành phố; đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố, Sở Tư pháp, Sở Văn hóa và Thể thao, Hội Luật gia, các đồng chí là thành viên Hội đồng Tư vấn “Tham gia giải quyết các vấn đề xã hội liên quan đến bảo vệ phụ nữ và trẻ em”, các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Hội LHPN Hà Nội, lãnh đạo Hội LHPN quận, huyện, thị xã và cán bộ phụ trách chuyên đề, đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc.

 

image001

   Đ/c Nguyễn Thị Thu Thủy – PCT Hội LHPN Hà Nội phát biểu ý kiến tại hội nghị

 

Tại Hội nghị, đồng chí Dương Thị Lý Anh – Trưởng ban Chính sách luật pháp, Hội LH PN Hà Nội trình bày báo cáo đánh giá kết quả thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở 5 năm (2014-2018). Trong 5 năm, Hội LHPN Hà Nội đã hướng dẫn, chỉ đạo các cấp Hội tổ chức các hoạt động phổ biến, tuyên truyền thực hiện Luật Hòa giải ở cơ sở đến đội ngũ cán bộ, báo cáo viên, tuyên truyền viên, hòa giải viên của Hội với nhiều hình thức phong phú, đa dạng trong đó tập trung vào kỹ năng hòa giải tại cơ sở, tham gia giải quyết thành công 5.785 vụ việc (87.09%) liên quan đến phụ nữ, trẻ em; Xây dựng các mô hình truyên truyền pháp luật và tham gia hòa giải tại cộng đồng (CLB “Phụ nữ và pháp luật”, CLB “Phòng, chống buôn bán phụ nữ và trẻ em”, nhóm “Phụ nữ nòng cốt tuyên truyền pháp luật”, mô hình “Địa chỉ tin cậy tại cộng đồng”, mô hình “Tổ tư vấn tham gia giải quyết các vụ việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của phụ nữ và trẻ em”); Hướng dẫn, nắm bắt kịp thời tình hình dư luận trong nhân dân, tham gia hòa giải các vụ việc, giải quyết đơn thư, trợ giúp pháp lý, tư vấn pháp luật bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của phụ nữ và nhân dân.

 

Các đại biểu tham dự Hội nghị đã phát biểu ý kiến đánh giá cao vai trò của các cấp Hội; đưa ra những thuận lợi, khó khăn, hạn chế và đề xuất các giải pháp thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở.

 

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Hội LHPN Hà Nội đã trao quyết định khen thưởng các tập thể có thành tích trong tổng kết 5 năm thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở: Hoàn Kiếm, Ba Đình, Hoài Đức, Mê Linh, Thạch Thất, Sơn Tây, Hai Bà Trưng, Tây Hồ.

 

 Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Thu Thủy chỉ đạo trong thời gian tới cần tiếp tục duy trì, nhân rộng những điểm mạnh đã đạt được; Tăng cường phối hợp giữa các sở, ngành có liên quan trong công tác thực hiện Luật Hòa giải ở cơ sở; Phát huy vai trò quan trọng, cốt yếu của Hội Phụ nữ trong xây dựng các mô hình tuyên truyền pháp luật, tham gia hòa giải tại cộng đồng.

 

 

BAN CHÍNH SÁCH – LUẬT PHÁP