Hội nghị triển khai kế hoạch hoạt động Trung tâm Tư vấn pháp luật và Hỗ trợ kết hôn năm 2020 (02:02 24/02/2020)

 

Thực hiện chương trình công tác của Hội LHPN Hà Nội năm 2020; ngày 20/2/2020, Hội LHPN Hà Nội tổ chức hội nghị triển khai hoạt động Trung tâm Tư vấn pháp luật và Hỗ trợ kết hôn năm 2020. Đồng chí Nguyễn Thị Thu Thủy – Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN Hà Nội chủ trì hội nghị.

 

image001

         Đ/c Nguyễn Thị Thu Thủy – PCT thường trực Hội LHPN Hà Nội phát biểu ý kiến tại hội nghị

Trong năm 2019, Trung tâm Tư vấn pháp luật và Hỗ trợ kết hôn đã tiếp và tư vấn tại trung tâm 17 lượt khách, phối hợp cùng cộng tác viên là các nữ Luật sư tư vấn trực tiếp cho 5 trường hợp; tổ chức 10 cuộc trợ giúp pháp lý lưu động tại 12 xã, tư vấn trực tiếp cho 132 trường hợp; phối hợp với Hội LHPN quận, huyện, cơ sở tổ chức 216 buổi trợ giúp pháp lí cho 26.372 cán bộ, hội viên, có 806 người được tư vấn trực tiếp; các cộng tác viên tham gia làm báo cáo viên cho 26 buổi tuyên truyền pháp luật tại cộng đồng. Hỗ trợ các tổ tư vấn tham gia giải quyết các vụ việc liên quan đến phụ nữ và trẻ em tại quận, huyện để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho phụ nữ và trẻ em (Hà Đông: 01 vụ; Thanh Xuân: 02 vụ; Sơn Tây 02 vụ). Các đại biểu tham dự Hội nghị thảo luận và đóng góp ý kiến vào dự thảo kế hoạch hoạt động năm 2020; trao đổi về hồ sơ, quy trình xử lý các vụ việc và cách thức phối hợp với Trung tâm, HLHPN Hà Nội bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của phụ nữ, trẻ em. 

         

Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Thu Thủy tiếp thu ký kiến của các đồng chí cộng tác viên. Đồng thời chỉ đạo Trung tâm Tư vấn pháp luật và Hỗ trợ kết hôn tiếp tục tổ chức trợ giúp pháp lý, phối hợp hoạt động với các ban thuộc Hội LHPN Hà Nội, các Luật sư tổ chức tư vấn pháp luật tại Trung tâm; đối với các vụ việc xâm hại phụ nữ, trẻ em cần kịp thời lên tiếng, định hướng dư luận; chủ động chuẩn bị, lưu trữ hồ sơ vụ việc đầy đủ và khoa học.

 

                                                                            Ban Chính sách – Luật pháp