Hội thảo “Giải pháp nâng cao vai trò của Hội phụ nữ tham gia giải quyết vụ việc để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho phụ nữ và trẻ em” (11:07 04/07/2018)

 

Thực hiện Đề án 938 của Thủ tướng Chính phủ, Kế hoạch 229/KH-UBND, ngày 10/11/2017 của UBND thành phố Hà Nội về việc thực hiện Đề án “Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ giai đoạn 2018-2027”.

 

Trong các ngày 26 và 27/6/2018, tại huyện Thanh Oai và Hoài Đức, Hội LHPN Hà Nội đã tổ chức hội thảo“Giải pháp nâng cao vai trò của Hội phụ nữ tham gia giải quyết vụ việc để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho phụ nữ và trẻ em”. Thành phần các buổi hội thảo có đại diện các cơ quan Công an, Tòa án, Thi hành án dân sự, Viện kiểm sát, Tư pháp, Lao động TBXH, Liên đoàn lao động; Hội LHPN 18 đơn vị huyện, thị xã; đại diện Hội phụ nữ cơ sở của các huyện thuộc cụm thi đua số 2,3.

 

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Thủy – Phó chủ tịch Hội LHPN Hà Nội chủ trì Hội thảo khái quát một số kết quả đạt được trong hoạt động đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho phụ nữ và trẻ em của các cấp Hội phụ nữ Hà Nội, những hạn chế, khó khăn trong quá trình thực hiện và định hướng nội dung trao đổi trong Hội thảo nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động đại diện của tổ chức Hội phụ nữ đối với việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho phụ nữ và trẻ em trong thời gian tới.

 

image002

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Thủy – Phó Chủ tịch Hội LHPN Hà Nội phát biểu trong buổi Hội thảo tổ chức tại cụm 2 – Huyện Hoài Đức

 

Đại diện Ban Chính sách Luật pháp đã triển khai Quyết định 1452 của Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam về việc ban hành quy định và hướng dẫn Hội LHPN Việt Nam các cấp tham gia giải quyết các vụ việc để bảo vệ quyền và lợi ích hộ pháp, chính đáng của phụ nữ và trẻ em.

 

Tại các cuộc Hội thảo, đã nhận được nhiều ý kiến của các đại biểu đại diện các ngành và đại diện Hội phụ nữ cấp quận, huyện và cơ sở; Đề xuất các giải pháp trong công tác phối hợp giải quyết các vụ việc xâm hại đến quyền và ích hợp pháp chính đáng của phụ nữ, em. Trong đó, chú trọng công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, phối hợp giải quyết đơn thư, phối hợp trong công tác giám sát, phản biện xã hội, đề xuất chính sách liên quan đến phụ nữ, trẻ em, bình đẳng giới.

 

Ban Chính sách – Luật pháp