Hội thảo “Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của Hội LHPN Hà Nội trong giai đoạn hiện nay” (09:10 05/10/2017)

 

Sáng 3/10, Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố Hà Nội tổ chức hội thảo khoa học thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của Hội LHPN Hà Nội trong giai đoạn hiện nay.

 

image_gallery

Các đại biểu tham gia buổi hội thảo

Tại hội thảo, các nhà khoa học, chuyên gia nghiên cứu và nhiều đồng chí cốt cán đã tham gia công tác Hội đã tập trung làm rõ một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chất lượng hoạt động của Hội, về thực trạng hoạt động của Hội thời gian qua; tình hình kinh tế, xã hội của Thủ đô có liên quan đến phụ nữ và những vấn đề đặt ra với tổ chức Hội LHPN Thành phố Hà Nội trong thời gian qua; thực trạng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động Hội LHPN Thành phố từ năm 2008 đến nay và đề xuất giải pháp thời gian tới…

 

Từ khi Hà Nội mở rộng địa giới hành chính, với nhiều thuận lợi song không ít khó khăn thách thức, Hội LHPN Hà Nội không ngừng tìm tòi, từng bước đổi mới nội dung, phương thức tổ chức hoạt động theo hướng thiết thực hơn với phụ nữ, chăm lo cho phụ nữ, phát động triển khai phong trào thi đua và các nhiệm vụ trọng tâm hướng vào thực hiện chức năng đại diện, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho phụ nữ, quan tâm phụ nữ địa bàn xa trung tâm, phụ nữ đơn thân, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn…

 

Tuy nhiên trước yêu cầu của thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH và hội nhập quốc tế, nhu cầu của các phụ nữ ngày càng cao và đa dạng, một số vấn đề xã hội bức xúc nổi lên và vấn đề của phụ nữ như mất việc làm, bạo lực gia đình, phụ nữ bị lạm dụng và bị xâm hại, một bộ phận phụ nữ chạy theo lối sống thực dụng sống thiếu trách nhiệm, vấn đề lao động nữ di cư… Việc đổi mới nội dung và phương thức tổ chức hoạt động của Hội chưa đáp ứng được với sự thay đổi nhanh chóng của xã hội, còn theo lối mòn, thiếu cái mới. Công tác tập hợp, phát huy tiềm năng của các tầng lớp phụ nữ còn hạn chế. Hoạt động phối hợp của Hội với chính quyền, các đoàn thể còn mang tính kỳ cuộc, một số nơi thiếu chặt chẽ, chưa thực sự hiệu quả…

 

Nguồn: Hanoimoi