Hướng tới Đại hội Hội Cựu chiến binh cơ quan Hội LHPN Hà Nội lần thứ II, nhiệm kỳ 2017 – 2022. (04:04 04/04/2017)

 

Đại hội Hội Cựu chiến binh cơ quan Hội LHPN Hà Nội lần thứ hai, nhiệm kì 2017-2022 diễn ra vào thời điểm toàn Đảng, toàn quân, toàn dân tích cực triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII), đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh , cán bộ, hội viên, phụ nữ toàn thành phố đang quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ Thành phố lần thứ XV.

 

received_1471422972870887c

Hội viên Hội CCB cơ quan tham gia chương trình văn nghệ chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày thành lập QĐND Việt Nam và 25 năm ngày thành lập Hội CCB Việt Nam

Hội CCB cơ quan Hội LHPN Hà Nội thành lập năm 2011. Đến nay, tổ chức Hội có 10 hội viên. Nhiệm kỳ 2012 – 2017, bám sát sự chỉ đạo của Hội CCB Khối các cơ quan Thành phố, Đảng ủy cơ quan Hội LHPN Hà Nội, được sự hỗ trợ, tạo điều kiện của lãnh đạo Hội, hội viên CCB đã phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, tích cực tham gia các phong trào thi đua, các nhiệm vụ công tác cực chiến binh, các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, nhân đạo từ thiện; giữ vững bản lĩnh chính trị vững vàng, một lòng tin tưởng và sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, quyết tâm xây dựng tổ chức Hội vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Ở bất cứ vị trí công tác nào, mỗi hội viên CCB cơ quan Hội LHPN Hà Nội luôn gương mẫu hoàn thành tốt nhiệm vụ, đóng góp tích cực vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị cơ quan Hội LHPN Hà Nội.

 

Các hội viên CCB công tác tại các Ban và đơn vị trực thuộc phong trào đã tham mưu chỉ đạo, tổ chức thành công Đại hội phụ nữ từ cơ sở đến quận – huyện – thị xã, Đại hội phụ nữ thành phố nhiệm kì 2016-2021, tổ chức tốt công tác tuyên truyền bầu cử Đại biểu quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp, phát động các đợt thi đua với những chỉ tiêu và nội dung cụ thể tới các cấp Hội phụ nữ phù hợp với nhiệm vụ chính trị của Thành phố. Hội viên CCB là phóng viên Báo PNTĐ luôn cập nhật thông tin kịp thời, trung thực khách quan, xứng đáng là cơ quan ngôn luận của Hội LHPN Hà Nội. Hội viên là cán bộ Trung tâm Hỗ trợ phát triển phụ nữ Hà Nội , làm tốt nhiệm vụ tư vấn, giới thiệu việc làm cho con, em hội viên phụ nữ trên địa bàn thành phố…

 

Nhiệm kỳ 2012-2017, Hội CCB cơ quan Hội LHPN Hà Nội xác định mục tiêu phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội cụ Hồ”; trung thành – đoàn kết – gương mẫu xây dựng tổ chức Hội trong sạch – vững mạnh góp phần thực hiện Nghị quyết của đảng ủy và nhiệm vụ chính trị của cơ quan Hội LHPN Hà Nội. Đại hội lần thứ II Hội CCB cơ quan Hội LHPN Hà Nội sẽ bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội khóa mới và tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo điều lệ Hội (sửa đổi, bổ sung), văn kiện Đại hội Hội cựu chiến binh Khối các cơ quan Thành phố.

 

Việt Hưng – Báo Phụ nữ Thủ đô