Khai giảng lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội năm 2018   (08:10 02/10/2018)

Từ ngày 25-27/9/2018, Hội LHPN Hà Nội phối hợp với Trường đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong tổ chức Lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội cho cán bộ chuyên trách Hội LHPN Thành, quận, huyện, thị xã và đơn vị trực thuộc năm 2018 với tổng số học viên được triệu tập là 228 người.

 

image001

Đ/c Lê Kim Anh – PCT Hội LHPN Hà Nội lên phát biểu khai giảng lớp học

 

Trong thời gian 3 ngày, học viên đã được các đồng chí báo cáo viên của Trung ương và Thành phố truyền đạt nội dung 6 chuyên đề đó là: Công tác Thi đua khen thưởng trong hệ thống Hội LHPN Việt Nam; Kỹ năng xử lý tình huống, vấn đề phức tạp tại địa phương; Phòng chống “diễn biến hòa bình” ở Việt Nam trong điều kiện hội nhập quốc tế; Giới và bình đẳng giới ở Việt Nam, vai trò của tổ chức Hội tham gia công tác bình đẳng giới; Công tác giám sát phản biện xã hội, Quy chế bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội; Một số vấn đề về công tác quản lý hội viên và phần mềm quản lý hội viên.

 

image002

Các đồng chí lãnh đạo Hội LHPN Hà Nội, Trường ĐTCB Lê Hồng Phong và đ/c đại diện lãnh đạo Văn phòng Hội LHPN Việt Nam

Nội dung các chuyên đề được học viên đánh giá rất tốt, thiết thực đi sâu vào các vấn đề các cấp Hội đang rất quan tâm, cần được hướng dẫn và tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc; các chuyên đề cập nhật kiến thức mới và kỹ năng có tính thời sự, nhiều thông tin sâu, bổ ích đáp ứng nhu cầu của học viên. Đội ngũ báo cáo viên có chuyên môn, lý luận chuyên sâu và thực tiễn phong phú; tâm huyết; phương pháp truyền đạt lôi cuốn, phù hợp với đối tượng.

 

Những kiến thức, kỹ năng đã được trang bị từ lớp tập huấn sẽ hỗ trợ cho đội ngũ cán bộ Hội chuyên trách Thành phố, quận, huyện, thị xã và đơn vị trực thuộc trong quá trình chỉ đạo, triển khai nhiệm vụ công tác Hội phù hợp tình hình thực tế địa phương, đơn vị. Đồng thời định hướng về nội dung cho việc bồi dưỡng cập nhật các kiến thức, kỹ năng mới đối với cán bộ Hội cơ sở trong thời gian tới.

 

                                                                              Ban Tổ chức – Kiểm tra