Không ngừng nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả hoạt động, phát huy vai trò cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương (11:12 05/12/2018)

Sáng 4-12, kỳ họp thứ bảy HĐND TP Hà Nội khóa XV (nhiệm kỳ 2016-2021) đã khai mạc trọng thể tại trụ sở HĐND-UBND TP Hà Nội. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải đã dự và có bài phát biểu. HNMO trân trọng đăng toàn văn:
 
 
Bi-thu-4-12[1]

Đồng chí Hoàng Trung Hải, Bí thư Thành ủy Hà Nội, phát biểu tại Kỳ họp thứ bảy HĐND thành phố Hà Nội khóa XV. Ảnh: Viết Thành


Kỳ họp thứ bảy của HĐND thành phố lần này có nhiều nội dung quan trọng, với trọng tâm không chỉ là xem xét, đánh giá tình hình và kết quả thực hiện các nhiệm vụ kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh, tài chính – ngân sách, đầu tư công và các nhiệm vụ khác trong năm 2018, trên cơ sở đó quyết định các mục tiêu, chỉ tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể cho năm 2019 mà còn tập trung đánh giá toàn diện kết quả thực hiện các nhiệm vụ trên trong nửa nhiệm kỳ và từ đó xác định một số điều chỉnh, bổ sung cần thiết, kịp thời về mặt định hướng kế hoạch cho các nhiệm vụ lớn của thành phố trong giai đoạn từ nay đến hết nhiệm kỳ.
 

Ngoài ra, tại kỳ họp này, HĐND thành phố còn thực hiện lấy phiếu tín nhiệm đối với những đồng chí giữ chức vụ do HĐND bầu theo quy định. Kỳ họp được tổ chức vào thời điểm thành phố chúng ta đã tổ chức một cách nghiêm túc việc sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015-2020; đánh giá kết quả và kỷ niệm 10 năm thực hiện nghị quyết của Quốc hội (khóa XII) về việc mở rộng địa giới hành chính TP Hà Nội. Với những đặc điểm trên, đây là một kỳ họp rất đặc biệt của HĐND thành phố và có nhiều ý nghĩa quan trọng đối với thành phố.

 

Để kỳ họp đặc biệt này được tổ chức thành công, trong thời gian vừa qua, Ban Cán sự đảng UBND thành phố và Đảng đoàn HĐND thành phố đã rất chủ động, tích cực, nghiêm túc trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác chuẩn bị các nội dung phục vụ kỳ họp theo đúng quy định. Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy đã dành nhiều thời gian và Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố đã dành một kỳ họp chuyên đề để xem xét, đánh giá thẳng thắn, nghiêm túc, toàn diện, sâu sắc và trách nhiệm các nội dung liên quan đến kỳ họp.

 

Qua công tác đánh giá, Thành ủy thấy rằng, trong bối cảnh phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức từ đầu nhiệm kỳ đến nay, cũng như trong năm 2018, nhưng nhờ sự quan tâm, giúp đỡ của Trung ương Đảng, Chính phủ, các bộ, ngành, sự chia sẻ và hợp tác của các tỉnh, thành phố trong cả nước, sự cố gắng và nỗ lực không mệt mỏi của các tầng lớp nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp Thủ đô và toàn bộ hệ thống chính trị, trong đó có vai trò đóng góp quan trọng của hệ thống chính quyền HĐND, UBND các cấp, thành phố đã đạt được kết quả tích cực trên các mặt sau: Môi trường đầu tư – kinh doanh tiếp tục được cải thiện, thu hút đầu tư, nhất là FDI, đạt kết quả nổi bật, kinh tế thành phố tiếp tục phát triển khá, chuyển dịch đúng hướng; vai trò kinh tế của thành phố trong việc liên kết, làm động lực cho phát triển kinh tế vùng và kinh tế cả nước được thể hiện rõ nét. Công tác quy hoạch, quản lý đất đai, tài nguyên, môi trường, quản lý và xây dựng đô thị trên địa bàn có chuyển biến tích cực. Chương trình xây dựng nông thôn mới, cải thiện đời sống của người nông dân được quan tâm, thu được kết quả toàn diện và nổi bật.

 

Sự nghiệp văn hóa – xã hội, giáo dục – đào tạo, y tế, khoa học – công nghệ, lao động – việc làm và đặc biệt là an sinh xã hội… tiếp tục được bảo đảm, có nhiều chỉ tiêu dẫn đầu cả nước. Công tác quốc phòng, quân sự địa phương được bảo đảm; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững; phòng chống tham nhũng, lãng phí và thực hành tiết kiệm ngày càng được quan tâm và triển khai quyết liệt. Cải cách hành chính phục vụ nhân dân và doanh nghiệp, tiếp dân và giải quyết đơn, thư của công dân được tăng cường. Công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế tiếp tục được mở rộng.

 

Thay mặt Thành ủy, tôi đánh giá cao và biểu dương các cấp ủy Đảng, HĐND, UBND, MTTQ và các tổ chức chính trị – xã hội, các tầng lớp nhân dân Thủ đô về những kết quả tích cực và có ý nghĩa nêu trên của thành phố trong thời gian qua.

 

Bên cạnh những kết quả đạt được, Thành ủy cũng đã thẳng thắn, cầu thị, không né tránh chỉ ra những khó khăn, hạn chế trong việc thực hiện một số nhiệm vụ từ đầu nhiệm kỳ đến nay cũng như trong năm 2018. Những nội dung này cũng đã được nêu đầy đủ trong các báo cáo của UBND thành phố và các báo cáo thẩm tra của HĐND tại kỳ họp này. Trong điều kiện thời gian từ nay đến hết nhiệm kỳ chỉ còn khoảng 2 năm, lại thêm những biến động khó lường của kinh tế, chính trị thế giới và khu vực có thể tác động đến nền kinh tế ngày càng hội nhập sâu của thành phố cũng như của đất nước, đòi hỏi chúng ta phải có những giải pháp quyết liệt và hiệu quả để thực hiện thành công các chỉ tiêu của nhiệm kỳ. Với tinh thần đó, tôi đề nghị các vị đại biểu HĐND thành phố quan tâm tới một số nội dung sau:

 

Một là, cần phát huy cao độ tinh thần khách quan, dân chủ, trách nhiệm trước cử tri, thảo luận kỹ lưỡng để làm rõ hơn, sâu sắc và toàn diện hơn nữa tình hình, những kết quả tích cực đã đạt được, những hạn chế, tồn tại trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm quốc phòng – an ninh, tài chính – ngân sách, đầu tư, các nhiệm vụ khác trong nửa đầu nhiệm kỳ và năm 2018; từ đó chỉ ra các nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan và các bài học kinh nghiệm thực tiễn cần thiết cho thời gian tới.

 

Hai là, căn cứ vào các chỉ tiêu đã đề ra, căn cứ vào tình hình thực tiễn của thành phố, ý kiến, nguyện vọng của cử tri, và dự báo tình hình trong thời gian tới, cần xem xét và quyết định cụ thể các mục tiêu, chỉ tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh, tài chính – ngân sách, đầu tư công trong năm 2019 và đến hết nhiệm kỳ.

 

Ba là, để các nghị quyết của HĐND sớm đi vào cuộc sống, HĐND thành phố cần thông qua đồng bộ, kịp thời các cơ chế, chính sách và phân bổ nguồn lực hợp lý. Chú ý đến các cơ chế, chính sách góp phần khai thác nhanh và hiệu quả các tiềm năng, lợi thế to lớn của Thủ đô về nguồn lực con người, khoa học công nghệ, giải phóng các nút thắt về cơ sở hạ tầng, về thiết chế và phát huy tính năng động, sáng tạo, tự chủ của cơ sở.

Bốn là, HĐND thành phố tiếp tục thực hiện có hiệu quả hơn các hoạt động kiểm tra, giám sát, chất vấn, giải trình để bảo đảm các nghị quyết, các cơ chế, chính sách của HĐND về phát triển kinh tế – xã hội, văn hóa – giáo dục, khoa học – công nghệ, tài chính – ngân sách và đầu tư… được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả.

 

Năm là, tại kỳ họp này, HĐND thành phố sẽ tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HĐND bầu. Đây là công việc rất quan trọng, đòi hỏi mỗi đại biểu HĐND cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, công tâm, khách quan và căn cứ trên những tiêu chí cơ bản, là: Năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, gắn với kết quả hoàn thành nhiệm vụ được giao và phẩm chất chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống của cá nhân cán bộ. Đối với cán bộ được đánh giá, việc lấy phiếu tín nhiệm giúp cho mỗi người hiểu rõ hơn về uy tín, trách nhiệm của mình trước công việc và lĩnh vực mình phụ trách. Kết quả lấy phiếu tín nhiệm chính là sự ghi nhận, động viên, khích lệ những việc làm tốt, có lợi cho sự nghiệp chung; đồng thời cũng là đánh giá, nhắc nhở đối với những cán bộ có khuyết điểm hoặc còn hạn chế về năng lực để kịp thời sửa chữa, khắc phục.

 

Nhiệm vụ năm 2019 và đến hết nhiệm kỳ còn hết sức nặng nề và đầy thách thức. Đảng bộ và nhân dân Thủ đô mong đợi HĐND thành phố tiếp tục có những đổi mới, đóng góp to lớn và không ngừng nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả hoạt động, phát huy vai trò cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đi sâu nắm chắc tình hình, thảo luận và quyết định những chủ trương, giải pháp khả thi, kịp thời, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

 
 
Nguồn: Hanoimoi