Lễ ký kết văn bản thỏa thuận liên ngành giữa Hội LHPN Thành phố Hà Nội và Ngân hàng Nông nghiệp &PTNT – Chi nhánh Hà Tây giai đoạn 2017 -2020 (09:03 22/03/2017)

 

Sáng ngày 21/3/2017, Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh Hà Tây phối hợp với Hội Liên hiệp phụ nữ, Hội Nông dân thành phố Hà Nội tổ chức tổng kết chương trình phối hợp hoạt động liên ngành giai đoạn 2013-2016 và Lễ ký kết văn bản thỏa thuận liên ngành giai đoạn 2017- 2020.

 

Về dự lễ ký kết có đồng chí Nguyễn Thị Tuyết – Phó Chủ tịch thường trực Hội LHPN Hà Nội, đồng chí Trần Văn Dự – Giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp & phát triển nông thôn chi nhánh Hà Tây và các đồng chí lãnh đạo Hội Nông dân thành phố.

 

image001

Đ/c Nguyễn Thị Tuyết – Phó Chủ tịch thường trực Hội LHPN Hà Nội, đ/c Trần Văn Dự – Giám đốc Ngân hàng NN&PTNT chi nhánh Hà Tây ký văn bản thỏa thuận liên ngành giai đoạn 2017 – 2020

Trong giai đoạn 2013-2016, doanh số cho vay thông qua tổ vay vốn của Ngân hàng Nông nghiệp &PTNT – Chi nhánh Hà Tây là 4.365 tỷ đồng, doanh số thu nợ: 2.707 tỷ đồng. Dư nợ tổ nhóm có tốc độ tăng trưởng khá cao: năm 2014 tăng trưởng 55% so với 2013, năm 2016 tăng trưởng 31% so với năm 2015. Trong đó công tác cho vay qua tổ vay vốn Hội phụ nữ đạt kết quả tốt, đặc biệt là sau khi triển khai chương trình phối hợp liên ngành. Số tổ, số thành viên, dư nợ tăng năm sau cao hơn năm trước (tốc độ tăng trưởng dư nợ năm 2013: 74%, năm 2014: 56%, năm 2015: 42%, năm 2016: 32%) và tỷ lệ nợ xấu duy trì ở mức thấp. Doanh số cho vay thông qua tổ vay vốn Hội phụ nữ giai đoạn 2013-2016 là: 1.755 tỷ đồng, doanh số thu nợ: 1.069 tỷ đồng. Đến hết 31/12/2016 có 719 tổ vay vốn tại Hội phụ nữ với 15.813 tổ viên, dư nợ 901 tỷ đồng, nợ xấu chiếm tỷ lệ 0,14% tổng dư nợ.

 

Những đơn vị thực hiện tốt công tác cho vay thông qua tổ vay vốn với Hội phụ nữ có Hội LHPN các huyện: Ba Vì (dư nợ 229,132 tỷ đồng), Thanh Oai (dư nợ 133,725 tỷ đồng), Phúc Thọ (dư nợ 94,415 tỷ đồng), Quốc Oai (dư nợ 76,408 tỷ đồng).
Hoạt động vay vốn thông qua chương trình phối hợp hoạt động liên ngành của các cấp Hội phụ nữ đã giúp cho hội viên có them nguồn vốn để phát triển kinh tế, góp phần làm thay đổi đáng kể về kinh tế và đời sống xã hội, góp phần xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

 

Tại Hội nghị, Hội LHPN và Hội Nông dân Thành phố và Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh Hà Tây tiếp tục ký kết văn bản thỏa thuận liên ngành giai đoạn 2017-2020.

 

Kim Thanh – Ban Hỗ trợ PNPTKT