Mỗi công dân chỉ được ghi tên vào một danh sách cử tri (06:04 14/04/2016)

Sinh viên có sổ tạm trú ở các trường đại học, cao đẳng…
được ghi tên vào danh sách cử tri ở nơi học tập

Vấn đề này đang được nhiều người quan tâm bởi thời điểm này, tại các địa phương, UBND xã, phường đang thực hiện lập và niêm yết danh sách cử tri. Tình trạng một công dân được cả hai nơi (nơi có hộ khẩu thường trú và nơi đăng ký tạm trú) cùng lập danh sách cử tri là rất dễ xảy ra.

Để tránh những rắc rối, phiền phức trên, cơ quan thường trực của Ủy ban bầu cử TP là Sở Nội vụ vừa có văn bản hướng dẫn và khẳng định: cử tri là người tạm trú và có thời gian đăng ký tạm trú tại địa phương chưa đủ 12 tháng được ghi tên vào danh sách cử tri để bầu ĐBQH và đại biểu HĐND cấp tỉnh, cấp huyện ở nơi tạm trú. Như vậy, sinh viên, học sinh có sổ tạm trú ở các trường chuyên nghiệp, đại học, cao đẳng… được ghi tên vào danh sách cử tri ở nơi học tập, công tác để tham gia bầu cử ĐBQH. Cử tri là người lao động tại các khu công nghiệp, các doanh nghiệp có đăng ký tạm trú, lưu trú thì được ghi tên vào danh sách cử tri để tham gia bầu cử ĐBQH.

Trong quá trình lập danh sách cử tri, UBND cấp xã chỉ ghi vào danh sách cử tri đang đăng ký tạm trú của địa phương mình nếu cử tri đó thể hiện rõ nguyện vọng được tham gia bỏ phiếu tại nơi mình tạm trú. Để đơn giản thủ tục hành chính, tránh gây phiền hà cho cử tri trong việc thực hiện quyền bầu cử, đề nghị UBND cấp xã không yêu cầu cử tri phải xuất trình thêm các loại giấy tờ mà luật không quy định. Với công dân Việt Nam từ nước ngoài trở về trong khoảng thời gian từ sau khi danh sách cử tri đã được niêm yết đến trước thời điểm bỏ phiếu 24 giờ, nếu chưa được ghi tên vào danh sách cử tri ở khu vực bỏ phiếu nào thì có thể đến UBND cấp xã nơi mình đăng ký thường trú hoặc tạm trú, xuất trình hộ chiếu để được ghi tên vào danh sách cử tri tùy theo nguyện vọng cá nhân.

Theo quy định, đến ngày 12/4 tới, cơ quan lập danh sách cử tri phải niêm yết danh sách cử tri tại trụ sở UBND xã, phường, thị trấn và tại những địa điểm công cộng của khu vực bỏ phiếu, đồng thời phải thông báo rộng rãi danh sách cử tri và việc niêm yết để cử tri kiểm tra, phát hiện sai sót. Đồng thời, phải có sổ để cử tri ghi ý kiến góp ý, kiến nghị về danh sách cử tri.
Một lưu ý nữa, kể từ ngày niêm yết danh sách cử tri cho đến ngày bỏ phiếu, những người di cư tự do, đi lao động, làm việc, đi thăm người thân, đi du lịch thì phải xuất trình với UBND xã, phường, thị trấn ở nơi mới đến Thẻ cử tri hoặc Giấy chứng nhận “Đi bỏ phiếu nơi khác” do UBND cấp xã nơi cư trú cấp để được ghi tên bổ sung vào danh sách cử tri, tham gia bỏ phiếu ở nơi đó và được tính vào tổng số cử tri ở nơi mới đến.
Theo baophunuthudo