Nâng cao kỹ năng phòng, chống mua bán người cho phụ nữ (01:10 23/10/2019)

Ngày 22-10, Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị tập huấn nâng cao chất lượng mô hình phòng, chống mua bán người cho hơn 100 báo cáo viên, cán bộ phụ nữ cơ sở.

 

tap-huan[1]Các học viên đã được thông tin về tình hình, phương thức, thủ đoạn, kết quả công tác đấu tranh phòng, chống mua bán người và các loại tội phạm trong thời gian qua trên địa bàn thành phố; vai trò, trách nhiệm của các cấp hội phụ nữ, của gia đình, cộng đồng trong phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh với các loại tội phạm và tham gia tiếp nhận, hỗ trợ nạn nhân bị buôn bán trở về tái hòa nhập cộng đồng…

 

Thông qua tập huấn, các báo cáo viên, cán bộ hội phụ nữ cơ sở có thêm kinh nghiệm, kỹ năng phối hợp hiệu quả trong công tác tuyên truyền về phòng, chống mua bán người góp phần bảo đảm an ninh trật tự tại địa phương.

 

Trưởng ban Chính sách – Luật pháp (Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Hà Nội) Dương Thị Lý Anh cho biết: 9 tháng năm 2019, các cấp Hội đã triển khai nhiều hoạt động tuyên truyền pháp luật, phòng, chống mua bán người. Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố tổ chức 3 buổi tuyên truyền pháp luật cho 540 người thuộc nhóm phụ nữ nông thôn, tôn giáo, dân tộc tại các xã xa trung tâm và phụ nữ di cư, với những nội dung cơ bản của Luật Trẻ em, kỹ năng phòng, chống xâm hại trẻ em, phòng, chống mua bán người; tổ chức 10 buổi trợ giúp pháp lý tại 10 xã của 8 huyện, tuyên truyền pháp luật cho 1.079 phụ nữ, tư vấn trực tiếp cho 110 trường hợp. Hội Liên hiệp phụ nữ các quận, huyện, thị xã và cơ sở phối hợp tổ chức 91 buổi trợ giúp pháp lý cho 9.241 phụ nữ trên địa bàn…

 

Nguồn: nhipsonghanoi.hanoimoi.com.vn