Những công việc cần triển khai sau Hội nghị hiệp thương lần thứ ba (10:04 19/04/2021)

 
Ngày 16-4, tại Hội nghị hiệp thương lần thứ ba, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã nêu rõ những công việc sẽ tiến hành sau Hội nghị hiệp thương lần này.
 
 
 
 
 
Nguồn: Hanoimoi.com.vn