Những thành tựu của Thủ đô sau 10 năm hợp nhất (08:07 30/07/2018)

 

 

Nguồn: Hànoimoi