Phương thức vận động, thu hút phụ nữ trong các hội đoàn tôn giáo vào tổ chức Hội (10:08 07/08/2020)

 

Ngày 6/8, Hội LHPN Việt Nam tổ chức hội thảo “Phương thức vận động, thu hút phụ nữ trong các hội đoàn tôn giáo tham gia hoạt động của Hội LHPN Việt Nam” tại thành phố Hà Nội.

 

Đồng chí Bùi Thị Hòa – Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam chủ trì hội thảo. Tham dự hội thảo có các đồng chí: Trương Thị Thu Thủy – Trưởng ban Dân tộc tôn giáo (Hội LHPN Việt Nam), Lê Kim Anh – Chủ tịch Hội LHPN Hà Nội, Nguyễn Kim Dung – Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Hà Nội, Phạm Thị Thanh Hương – Phó Chủ tịch Hội LHPN Hà Nội, Phạm Bảo Khánh – Phó Trưởng ban Tôn giáo thành phố (Sở Nội vụ Hà Nội); đại diện lãnh đạo ban Dân vận Thành ủy, Công an thành phố Hà Nội, các đoàn thể chính trị xã hội thành phố; đại diện các ban của Hội LHPN Hà Nội, Hội LHPN các quận, huyện và cơ sở có đông đồng bào có đạo, đại diện chức sắc tôn giáo trên địa bàn thành phố…

 

image001

Đồng chí Lê Kim Anh – Chủ tịch Hội LHPN Hà Nội phát biểu tại hội thảo

 Các đại biểu đã trao đổi, thảo luận về tình hình hoạt động của các hội đoàn tôn giáo trên địa bàn thành phố; thực trạng thu hút phụ nữ tôn giáo tham gia Hội Phụ nữ; vai trò lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương trong việc thực hiện chính sách tôn giáo trên địa bàn; sự phối hợp của các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể trong việc vận động phụ nữ có đạo tham gia các hoạt động của địa phương và của Hội LHPN; những kiến nghị đề xuất nâng cao hiệu quả công tác vận động, thu hút phụ nữ trong các hội đoàn tôn giáo tham gia hoạt động của Hội LHPN tại địa phương…

 

Phát biểu kết luận hội thảo, đồng chí Bùi Thị Hòa – Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam cho rằng, vận động phụ nữ tôn giáo và phụ nữ trong các hội đoàn tôn giáo tham gia hoạt động Hội LHPN Việt Nam là một trong những nhiệm vụ quan trọng được các cấp Hội phụ nữ cả nước quan tâm. Qua hội thảo đã gợi mở nhiều vấn đề mà Hội LHPN Việt Nam cần nghiên cứu, phân tích sâu sắc hơn để đề ra các nội dung hoạt động, cách thức tiếp cận phù hợp với các nữ chức sắc, chức việc, phụ nữ tôn giáo vận động chị em tham gia hoạt động Hội, giúp phụ nữ có đạo cân bằng, hài hòa các vai trò của người phụ nữ trong gia đình và xã hội đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của Thủ đô và đất nước.