Sinh hoạt Câu lạc bộ Doanh nhân nữ Hà Nội quý III năm 2018 (11:09 29/09/2018)

Được sự đồng ý của Ban thường vụ Hội LHPN Thành phố Hà Nội, sáng ngày 20 tháng 9 năm 2018, CLB Doanh nhân nữ Hà Nội đã tổ chức sinh hoạt CLB quý III năm 2018 tại công viên Mùa hạ Ecorpak với gần 80 thành viên tham gia

 

Với các nội dung đánh giá kết quả hoạt động của CLB trong quý III, tổ chức kết nạp 19 hội viên mới và tổ chức sinh nhật cho 20 hội viên có ngày sinh trong quý III năm 2018. Cũng trong dịp sinh hoạt quý III năm 2018, CLB đã bầu bổ sung 03 thành viên trong ban chủ nhiệm CLB. 100 % hội viên đã tham gia thảo luận và thống nhất đề ra 5 nhiệm vụ trọng tâm trong quý IV năm 2018 đó là:

 

  • Tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng hoạt động của CLB nhằm thu hút hội viên và kết nối thành lập các CLB Doanh nhân nữ tại các quận, huyện. Tổng hợp nhu cầu hội viên, phân chia các nhóm để phân công thành viên Ban chủ nhiệm phụ trách từng nhóm, hỗ trợ kết nối hội viên theo các lĩnh vực và nhu cầu.

 

  •  Tích cực hưởng ứng các hoạt động của Hội LHPN thành phố; tham gia ngày hội phụ nữ Thủ Đô khởi nghiệp, sáng tạo. Hưởng ứng chương trình doanh nhân nữ Thủ Đô đồng hành cùng phụ nữ Biên cương, tham gia các đoàn giao lưu chia sẻ kinh nghiệm do Hội LHPN thành phố tổ chức.

 

  • Kết nối cho hội viên tham gia các hội chợ, phát huy điểm hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm tại 37 Nguyễn Chí Thanh; tổ chức chương trình giới thiệu sản phẩm vào dịp tết. Tổ chức các kháo đào tạo nâng cao năng lực cho hội viên, thăm các mô hình sản xuất, kinh doanh và doanh nghiệp do hội viên làm chủ.

 

  • Đảm bảo việc thực hiện quy chế thăm hỏi đối với hội viên; thu quỹ CLB để tổ chức các hoạt động của CLB, hưởng ứng các chương trình nhân đạo, từ thiện.

 

  • Tổ chức tổng kết năm 2018 và xây dựng kế hoạch hoạt động năm 2019.

          Một số hình ảnh tại kỳ họp CLB:

 image001 image002

 

Ban chủ nhiệm CLB