Sở Tư pháp và Hội LHPN Thành phố Hà Nội phối hợp tổ chức tập huấn và tuyên tuyền pháp luật cho Báo cáo viên, tuyên tuyền viên pháp luật (12:04 24/04/2018)

,
Thực hiện Chương trình phối hợp giữa Sở Tư pháp và Hội LHPN Hà Nội về đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý, tư vấn pháp luật cho phụ nữ, hòa giải ở cơ sở và lồng ghép giới trong xây dựng pháp luật.

 

Từ ngày 16 đến ngày 20/4/2018 Hội LHPN Hà Nội phối hợp với Sở Tư Pháp Thành phố tổ chức tập huấn cho 900 báo cáo viên, tuyên tuyền viên pháp luật, hòa giải viên cơ sở là nữ tại các đơn vị Quốc Oai, Mỹ Đức, Phú Xuyên và tuyên truyền pháp luật cho hơn 1000 hội viên phụ nữ tại các xã thuộc huyện Ba Vì, Phúc Thọ, Đan Phượng về các nội dung: Luật Hòa giải, Luật Hôn nhân và gia đình, Luật phòng chống bạo lực gia dình, Bộ Luật dân sự và kỹ năng hòa giải tại cơ sở

 

image001

(Tiến sĩ Lê Thị Hoa – Giảng viên khoa pháp luật nhà nước – Học việnHành chính quốc gia, tuyên tuyền Luật HNGĐ và Luật PCBLGĐ cho Hội viên phụ nữ)

image002

(Luật sư Nguyến Văn Hà – Đoàn Luật sư Hà Nội làm báo cáo viên hội nghị)

Qua các buổi tập huấn và tuyên tuyên truyền đội ngũ Báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật, hòa giải viên cơ sở và hội viên phụ nữ đã hiểu rõ hơn những quy định của pháp luật về các vấn đề như điều kiện kết hôn, những trường hợp kết hôn trái pháp luật, những hành vi bạo lực gia đình, vấn đề chia thừa kế … và kỹ năng hòa giải mâu thuẫn trong cộng đồng dân cư. Tránh được đơn thư vượt cấp, khiếu kiện đông người, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội.

Ban Chính sách Luật pháp