Tập huấn công tác dân tộc cho cán bộ hội phụ nữ (10:02 20/02/2017)

 

Ngày 16-2, Hội Liên hiệp Phụ nữ TP Hà Nội tổ chức tập huấn công tác dân tộc cho gần 100 cán bộ hội phụ nữ chuyên trách.

 

tap-huan[1]

Quang cảnh buổi tập huấn.

 

Các đại biểu đã nghe báo cáo viên trình bày các chuyên đề: Quan điểm, đường lối và sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với công tác dân tộc và chính sách dân tộc; tổ chức và thực hiện chính sách dân tộc trên địa bàn Hà Nội; công tác vận động phụ nữ dân tộc thiểu số; khó khăn, thách thức và giải pháp về công tác dân tộc thời gian tới…

 

Qua đó, góp phần nâng cao kiến thức về công tác dân tộc, đặc biệt là chính sách dân tộc đặc thù của Thủ đô cho cán bộ hội. Sau hội nghị này, các đại biểu sẽ tổ chức tuyên truyền, vận động hội viên, phụ nữ ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số thực hiện tốt chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước…, góp phần giữ vững an ninh trật tự, thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội Thủ đô.

Nguồn: Hanoimoi