Tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ Hội tham gia tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ. (04:05 17/05/2018)

 

Thực hiện kế hoạch số 13/KH-BTV ngày 30/1/2018 của Ban Thường vụ Hội LHPN Hà Nội về “Triển khai thực hiện Đề án Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ”, trong 04 ngày 03, 04/5 và 08, 09/5

 

Hội LHPN Hà Nội phối hợp với tổ chức Plan International tổ chức tập huấn về mô hình thành phố an toàn, thân thiện với trẻ em gái cho 100 cán bộ Hội phụ nữ từ thành phố đến cơ sở.

 

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Thủy – Phó chủ tịch Hội LHPN Hà Nội dự và phát biểu khai mạc lớp tập huấn, nhận định đây là lớp tập huấn nhằm nâng cao kiến thức và kỹ năng cho đội ngũ cán bộ Hội từ thành phố đến cơ sở về giới và bình đẳng giới; kỹ năng giải quyết vụ việc bạo lực, xâm hại phụ nữ và trẻ em.

 

Báo cáo viên của lớp tập huấn là các chuyên gia về giới: Thạc sĩ Nguyễn Tường Vy – Nguyên giảng viên học viện Thanh thiếu niên Việt Nam; Tiến sĩ Dương Kim Anh – Phó giám đốc học viện Phụ nữ Việt Nam, đồng chí Ninh Thị Hồng – Phó Chủ tịch Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam và đại diện tổ chức Plan International.

 

image001

Đ/c Nguyễn Thị Thu Thủy – Phó Chủ tịch Hội LHPN Hà Nội phát biểu khai mạc lớp tập huấn  

Đại diện tổ chức Plan International giới thiệu mô hình thành phố an toàn, thân thiện với trẻ em gái. Các báo cáo viên của lớp tập huấn đã trao đổi nội dung trọng tâm của lớp tập huấn: nhằm nâng cao nhận thức của những người tham gia về sự an toàn và hòa nhập của em gái vị thành niên khi sinh sống trong thành phố/đô thị; xây dựng năng lực cho các cán bộ nhà nước nhằm thúc đẩy các hành động vì sự an toàn và hòa nhập của trẻ em gái trong thành phố như cải thiện khung pháp lý, các chương trình, chính sách, pháp luật có liên quan; Xóa bỏ bất bình đẳng giới và định kiến về sự an toàn và hòa nhập của trẻ em gái, đồng thời giúp cho những người tham gia tiếp thu và nhìn nhận tốt hơn về vấn đề an toàn của trẻ em gái tại thành phố/đô thị. Bên cạnh đó, học viên lớp học cũng tham gia thảo luận tích cực trước những vấn đề giảng viên đưa ra, tạo không khí sôi nổi cho lớp học.

 

image002

                         Hoạt động sôi nổi diễn ra tại lớp tập huấn

Tại lớp tập huấn, đồng chí Ninh Thị Hồng – Phó Chủ tịch Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt nam đã giới thiệu những quy định liên quan đến xử lý vụ việc xâm hại; Quy trình và kỹ năng xử lý những vụ việc xâm hại theo quy định pháp luật. Các cấp Hội phụ nữ cần nắm rõ những quy định, kỹ năng xử lý, tiếp tục phát huy vai trò của Hội trong hoạt động bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ và trẻ em.

 

                                                                        Ban Chính sách – Luật pháp