Thành ủy Hà Nội giao ban với MTTQ, các đoàn thể chính trị – xã hội quý III-2018 (08:09 30/09/2018)

 

Sáng 28-9, dưới sự chủ trì của Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng, Thành ủy Hà Nội tổ chức hội nghị giao ban với MTTQ, các đoàn thể chính trị – xã hội thành phố quý III-2018.

 

Dự hội nghị còn có các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy: Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Vũ Hồng Khanh, Trưởng ban Dân vận Thành ủy Nguyễn Lan Hương, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Nguyễn Thị Tuyến và lãnh đạo các tổ chức chính trị – xã hội thành phố.

 

bahang[1]

Quang cảnh hội nghị giao ban.

Báo cáo tại hội nghị, Phó Trưởng ban Dân vận Thành ủy Nguyễn Kim Hoàng cho biết, trong quý III-2018, hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị – xã hội đã bám sát nhiệm vụ chính trị của thành phố, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho đoàn viên, hội viên và nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

 

MTTQ và các đoàn thể tổ chức tốt các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, thiết thực chào mừng các ngày lễ, ngày kỷ niệm của Thủ đô, đất nước; chủ động tham mưu cho Thành ủy Hà Nội sơ kết, tổng kết việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương và thành phố, tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 15/2008/QH12 ngày 29-5-2008 của Quốc hội về việc điều chỉnh địa giới hành chính TP Hà Nội và một số tỉnh có liên quan, bảo đảm thiết thực, hiệu quả.

 

MTTQ và các đoàn thể chính trị – xã hội thành phố cũng đã tập trung xây dựng kế hoạch và chỉ đạo các cấp trực thuộc thực hiện việc giám sát, phản biện xã hội, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền theo nội dung Quyết định số 217-QĐ/TƯ và Quyết định số 218-QĐ/TƯ của Bộ Chính trị (khoá XI); Quyết định số 6525-QĐ/TU, Quyết định số 2200-QĐ/TU của Thành ủy; chủ động nắm bắt tình hình nhân dân, tình hình dân tộc, tôn giáo, phối hợp tham mưu giải quyết kịp thời những vấn đề dân sinh, bức xúc trong nhân dân.

 

Công tác tổ chức đại hội các tổ chức chính trị – xã hội các cấp nhiệm kỳ 2018-2023 bảo đảm đúng tiến độ, quy trình và chất lượng theo chỉ đạo của Thành ủy; công tác phát triển đoàn viên, hội viên, củng cố kiện toàn tổ chức được các cấp hội quan tâm.

 

MTTQ và các đoàn thể chính trị – xã hội thành phố cũng đã tổ chức tốt các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, hoạt động vì cộng đồng, xã hội, nhân đạo từ thiện, giúp nhau xóa đói, giảm nghèo, thực hiện chính sách an sinh xã hội thu hút đông đảo đoàn viên, hội viên và nhân dân tham gia, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố.

 

Bên cạnh những kết quả đạt được, báo cáo của Ban Dân vận Thành ủy cũng nêu rõ 5 hạn chế còn tồn tại trong hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị – xã hội cần khắc phục. Trong đó, công tác tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước có lúc, có nơi hiệu quả còn thấp, công tác tiếp dân, xử lý đơn thư khiếu nại tố cáo có nơi còn chậm, chưa kịp thời…

 

7 ý kiến tham luận của các đại biểu tại hội nghị đã nêu bật những thuận lợi, khó khăn trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị trong 9 tháng năm 2018, đồng thời đề xuất, kiến nghị những giải pháp nhằm tạo điều kiện cho MTTQ và các tổ chức chính trị – xã hội hoàn thành tốt hơn nữa nhiệm vụ được giao.

 

pho-bi-thu-Hang[1]

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng đã ghi nhận, đánh giá cao kết quả MTTQ và các tổ chức chính trị – xã hội đã thực hiện trong 9 tháng năm 2018. Chỉ rõ những hạn chế còn tồn tại, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị, trong quý IV-2018, MTTQ và các tổ chức chính trị – xã hội bám sát chỉ đạo của trung ương và thành phố, tình hình thực tế tại địa phương, cơ sở, đẩy mạnh các phong trào, hoạt động nhằm khơi dậy và phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn dân, tạo không khí thi đua sôi nổi, góp phần hoàn thành nhiệm vụ năm 2018.

 

Bên cạnh việc tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục về các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các tổ chức, đơn vị chú ý gắn việc thực hiện các nhiệm vụ với việc triển khai 2 quy tắc ứng xử của thành phố; tổ chức tuyên truyền về ngày truyền thống các ban Đảng, ngày hội Đại đoàn kết toàn dân. “Cùng với việc đẩy mạnh tuyên truyền phản bác luận điệu của các thế lực thù địch, MTTQ và các tổ chức chính trị – xã hội cần đẩy mạnh các phong trào thi đua gắn với chủ đề ‘Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị’, phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và thực hiện Năm dân vận chính quyền 2018”, đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng lưu ý.

 

Nhấn mạnh việc thực hiện Nghị quyết 39-NQ/TƯ ngày 17-4-2015 của Bộ Chính trị về “Tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức”, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy yêu cầu, khối dân vận tổ chức thí điểm Trưởng ban Dân vận đồng thời là Chủ tịch Ủy ban MTTQ ở những nơi đủ điều kiện. Cùng với việc động viên hội viên, đoàn viên, nhân dân tham gia giám sát, phản biện xã hội, làm tốt công tác tôn giáo, MTTQ và các tổ chức chính trị – xã hội cần nắm chắc tình hình nhân dân, dự báo hiệu quả những vướng mắc phát sinh, tham gia giải quyết những kiến nghị chính đáng của nhân dân, không để phát sinh “điểm nóng”. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cũng yêu cầu các đoàn thể chăm lo chu đáo cho đồng bào dân tộc thiểu số, phát huy vai trò của chức sắc tôn giáo trong việc vận động phật tử, giáo dân chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân…

 

Nguồn: Hanoimoi