THỂ LỆ Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về phòng chống bạo lực và xâm hại phụ nữ, trẻ em” (08:10 02/10/2020)

 

HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ HÀ NỘI

          BAN THƯỜNG VỤ

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

            Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

            Hà Nội, ngày   tháng  năm 2020

 

THỂ LỆ

Cuộc thi trực tuyến

“Tìm hiểu pháp luật về phòng chống bạo lực và xâm hại phụ nữ, trẻ em”

trên trang Fanpage “Hội LHPN thành phố Hà Nội”

 

Căn cứ Kế hoạch số 63/KH-BTV ngày 29/9/2020 của Ban Thường vụ Hội LHPN Hà Nội về việc tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về phòng chống bạo lực và xâm hại phụ nữ, trẻ em” trên trang Fanpage “Hội LHPN thành phố Hà Nội”, Ban Tổ chức Cuộc thi ban hành Thể lệ cuộc thi như sau:

 1. ĐỐI TƯỢNG, HÌNH THỨC, NỘI DUNG THI
 2. Đối tượng

Cán bộ, hội viên, phụ nữ, công chức, viên chức, chiến sỹ lực lượng vũ trang, Nhân dân trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

 1. Nội dung

Tuyên tuyền, phổ biến quy định của pháp luật về phòng chống bạo lực và xâm hại phụ nữ, trẻ em: Luật Trẻ em năm 2016; Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017); Luật Phòng, chống bạo lực gia đình năm 2007; Luật Bình đẳng giới năm 2006; Bộ luật Lao động năm 2019; Luật Phòng, chống mua bán người năm 2011 và các văn bản hướng dẫn liên quan

 1. Hình thức dự thi

Cuộc thi được tổ chức dưới hình thức thi trực tuyến trên trang Fanpage “Hội LHPN thành phố Hà Nội” thông qua Website trắc nghiệm trực tuyến MyAloha (myaloha.vn). Người dự thi tham gia 02 phần thi: trắc nghiệm và tự luận.

+ Phần thi trắc nghiệm: Người dự thi lựa chọn câu trả lời thích hợp nhất đối với mỗi câu hỏi theo phần mềm bộ câu hỏi được thiết kế sẵn. Số lượng là 20 câu hỏi. Phần thi trắc nghiệm được phần mềm chấm điểm tự động, kết quả phần thi trắc nghiệm được hiển thị ngay sau khi người dự thi hoàn thành phần thi, gồm: Tổng điểm thi trắc nghiệm và xếp thứ hạng dự thi.

+ Phần thi tự luận: Ngay sau khi hoàn thành phần thi trắc nghiệm, người dự thi trả lời câu hỏi tự luận bằng hình thức bài viết không quá 1.500 từ, soạn thảo trực tiếp trên phần mềm cuộc thi. Sau khi hoàn thành bài dự thi nhấn vào phần “Kết thúc” để gửi bài.

Trong thời gian diễn ra cuộc thi, các thí sinh được quyền dự thi tối đa 02 lần, các thí sinh tham gia dự thi phải “Like” và “Share” Fanpage “Hội LHPN thành phố Hà Nội” mới được công nhận kết quả thi. Thí sinh phải điền đầy đủ và chính xác các thông tin như: Họ tên, địa chỉ, số điện thoại…

 1. THỜI GIAN, TÍNH HỢP LỆ BÀI THI
 2. Thời gian

– Thời gian thi: Từ 10h ngày 05/10/2020 đến 10h ngày 05/11/2020

– Thời gian trao giải: Dự kiến trong khoảng từ ngày 15/11/2020 đến ngày 30/11/2020

 1. 2. Bài thi hợp lệ và không hợp lệ
 2. Bài thi hợp lệ: Trả lời đầy đủ 20 câu hỏi trắc nghiệm và 01 câu tự luận do Ban Tổ chức phát hành; Điền đầy đủ thông tin cá nhân vào bài dự thi.

– Phần tự luận của bài dự thi được đánh máy bằng tiếng Việt ngay trên phần mềm dự thi (không quá 1.500 từ).

Thí sinh tham gia dự thi phải “Like” và “Share” trang Fanpage “Hội LHPN Thành phố Hà Nội”.

 1. Bài dự thi không hợp lệ: Không trả lời đầy đủ 20 câu hỏi trắc nghiệm và 01 câu tự luận; sử dụng tiếng nước ngoài, nộp quá hạn so với quy định; Không “Like” và “Share” Fanpage “Hội LHPN thành phố Hà Nội”.

III. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

 1. Giải tập thể

– 01 giải nhất: 3.000.000 đồng (Ba triệu đồng)

– 03 giải nhì: 2.000.000 đồng (Hai triệu đồng)

– 05 giải ba: 1.500.000 đồng (Một triệu năm trăm nghìn đồng)

– 10 giải khuyến khích: 1.000.000 đồng (Một triệu đồng)

 1. Giải cá nhân

– 01 giải nhất: 2.000.000 đồng (Hai triệu đồng)

– 03 giải nhì: 1.500.000 đồng (Một triệu năm trăm nghìn đồng)

– 05 giải ba: 1.000.000 đồng (Một triệu đồng)

– 15 giải khuyến khích: 500.000 đồng (Năm trăm nghìn đồng)

 1. TỔNG KẾT VÀ TRAO GIẢI

– Căn cứ xếp hạng, kết thúc cuộc thi, Ban Tổ chức cuộc thi sẽ công bố kết quả và trao giải.

– Thông tin chi tiết về cuộc thi được đăng tải trên trên trang Fanpage “Hội LHPN thành phố Hà Nội” thông qua phần mềm ứng dụng trực tuyến MyAloha và website Hội LHPN Hà Nội (http://phunuthudo.com.vn/.), Báo Phụ nữ Thủ đô (https://baophunuthudo.vn/). 

Trên đây là Thể lệ Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về phòng chống bạo lực và xâm hại phụ nữ, trẻ em” trên trang Fanpage “Hội LHPN thành phố Hà Nội”. Đề nghị thành viên Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Tổ thư ký và các đơn vị, cá nhân tham gia cuộc thi thực hiện nghiêm túc.

 

 

TM. BAN THƯỜNG VỤ

PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC

 

 

 

 

Nguyễn Thị Thu Thủy

Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi