Thêm 7 ca mới nhiễm Covid-19, Việt Nam có 148 ca, người dân không nên ra đường (11:03 26/03/2020)