Thông báo số 1946-TB/TU của Thành ủy về Tuyển dụng công chức các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội TP Hà Nội năm 2019 (08:05 27/05/2019)