Tiến tới Đại hội Công đoàn cơ quan Hội LHPN Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2017 – 2022: (11:08 23/08/2017)

 

Đại hội Công đoàn cơ quan Hội LHPN Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2017 – 2022 diễn ra trong bối cảnh CBCCVCLĐ, cán bộ, hội viên phụ nữ Thủ đô đã và đang đẩy mạnh các phong trào thi đua thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội phụ nữ thành phố lần thứ XV và Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XII, thiết thực chào mừng kỷ niệm 72 năm Quốc khánh 2/9; chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp, tiến tới Đại hội XII Công đoàn Việt Nam.

 

Hoàn thành vượt mức nhiều chỉ tiêu

 

Nhiệm kỳ 2012-2017, bám sát chỉ đạo của Công đoàn viên chức Thành phố và Đảng ủy cơ quan Hội LHPN Hà Nội, Công đoàn cơ quan đã hoàn thành vượt mức nhiều chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội lần thứ XVI đề ra.

 

Chủ động, kịp thời trong tham mưu, đề xuất với cấp ủy, lãnh đạo cơ quan bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên; quan tâm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, cải thiện  điều kiện làm việc của CBCCVCLĐ; phối hợp tổ chức khám sức khỏe định kỳ, duy trì mua bảo hiểm thân thể, bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội cho đoàn viên.

 

Hoạt động nhân đạo, từ thiện, hậu phương quân đội thu hút đông đảo đoàn viên công đoàn tham gia, hưởng ứng, như: ủng hộ quỹ Vì người nghèo, Quỹ đền ơn, đáp nghĩa của Thành phố, Quỹ Vì Trường Sa thân yêu, ủng hộ đồng bào vùng bị bão lũ, bị ảnh hưởng do hạn hán, xâm nhập mặn… Từ năm 2012, 100% đoàn viên ủng hộ Quỹ xã hội, từ thiện của công đoàn với mức 10.000 đồng/1người/1 tháng. Từ số tiền đã thu được 55.670.000 đồng, nhiều công trình phần việc có ý nghĩa thiết thực được bàn giao, như: xây dựng Mái ấm tình thương cho phụ nữ nghèo; tặng quà gia đình chính sách,  trẻ em nghèo vượt khó học giỏi…

 

BCH Công đoàn cũng luôn chú trọng tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, truyền thống và nâng cao nhận thức của CBCCVCLĐ cơ quan về mọi mặt. Hàng năm, 100% đoàn viên, CBCCVCLĐ được tham gia các hoạt động sinh hoạt tư tưởng, học tập quán triệt các Nghị quyết mới, chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước; quán triệt Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp và Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XI.

 

Là một đơn vị có tỷ lệ nữ trên 80%, chị em CBCCVCLĐ cơ quan luôn phát huy vai trò gương mẫu, tích cực trong mọi hoạt động, đóng góp quan trọng vào việc hoàn thành nhiệm vụ trong cơ quan và phát triển phong trào phụ nữ Thủ đô, phong trào “Giỏi việc nước – Đảm việc nhà” gắn với rèn luyện phẩm chất đạo đức “Tự tin – Tự trọng – Trung hậu – Đảm đang”; thực hiện chuẩn mực người phụ nữ Thủ đô “Trung hậu – Sáng tạo – Đảm đang – Thanh lịch”…

 

Với những thành tích đạt được, từ năm 2012 – 2017, Công đoàn cơ quan đã được Công đoàn viên chức Thành phố đánh giá là đơn vị vững mạnh xuất sắc, Công đoàn viên chức Việt Nam, Liên đoàn lao động Thành phố, Công đoàn Viên chức Thành phố tặng Bằng khen và Giấy khen. 100% nữ CBCCVC đạt danh hiệu “Giỏi việc nước – Đảm việc nhà” cấp cơ sở, 10 chị được Công đoàn cấp trên khen tặng Gia đình tiêu biểu và thực hiện tốt phong trào thi đua.

 

Nhiệm kỳ mới- khởi sắc mới

 

Đại hội Công đoàn cơ quan Hội LHPN Hà Nội nhiệm kỳ 2017 – 2022 có nhiệm vụ đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Đại hội khóa XVI, nhiệm kỳ 2012 – 2017; xác định mục tiêu, chỉ tiêu, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2017 – 2022; tham gia ý kiến vào dự thảo văn kiện Đại hội Công đoàn  Viên chức Thành phố Hà Nội lần thứ V; tham gia ý kiến sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam; bầu Ban Chấp hành Công đoàn cơ quan Hội LHPN Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2017 – 2022; đề xuất, kiến nghị với Đảng, chính quyền và tổ chức Công đoàn về những vấn đề có liên quan đến nâng cao hiệu quả chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích của đoàn viên, CBCCVCLĐ và hoạt động Công đoàn.

 

Căn cứ mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của cơ quan Thành hội, Công đoàn cơ quan xác định mục tiêu trong nhiệm kỳ tới là: tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, lao động “Trung thành – Sáng tạo – Tận tụy – Gương mẫu”. Chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của đoàn viên, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, góp phần xây dựng cơ quan Hội LHPN Hà Nội ổn định và phát triển.

 

6 chỉ tiêu cơ bản của nhiệm kỳ 2017-2022 đã được các tổ công đoàn thảo luận, đó là: Hàng năm, 100% CBCCVCLĐ được tuyên truyền và thực hiện tốt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước; các Nghị quyết của Đảng bộ các cấp; các nhiệm vụ công tác công đoàn; 100% CBCCVCLĐ có các biện pháp cụ thể học tập nâng cao trình độ về lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, ngoại ngữ, tin học v.v…; 90% đoàn viên công đoàn đạt các danh hiệu “Lao động tiên tiến”, “Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở”, “Người tốt việc tốt”; 100% nữ CBCCVCLĐ đạt danh hiệu “Giỏi việc nước – đảm việc nhà”; 95% trở lên gia đình đoàn viên đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”; Hàng năm, Công đoàn cơ quan giữ vững danh hiệu “Công đoàn cơ sở vững mạnh”; Hàng năm, giới thiệu 1- 2 đoàn viên ưu tú cho Đảng bồi dưỡng kết nạp.

 

Để thực hiện các chỉ tiêu trên, Công đoàn tiếp tục đề ra nhiệm vụ: Thực hiện chức năng đại diện, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của CBCCVCLĐ, đẩy mạnh các hoạt động xã hội từ thiện, nhân đạo; Đổi mới và nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, giáo dục; Đẩy mạnh các phong trào thi đua, góp phần thực hiện thăng lợi các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội của cơ quan; Xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh; Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác Nữ công; tăng cường công tác kiểm tra công đoàn, trích nộp kinh phí và đoàn phí công đoàn

 

Chắc chắn, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Công đoàn viên chức Thành phố, Đảng ủy cơ quan, Ban lãnh đạo cơ quan; sự hưởng ứng nhiệt tình, trách nhiệm của toàn thể đoàn viên và CBCCVCLĐ cơ quan, hoạt động Công đoàn cơ quan Hội LHPN Hà Nội nhiệm kỳ 2017-2022 sẽ có thêm nhiều khởi sắc.

 

 

MỘT SỐ HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG ĐOÀN CƠ QUAN

 

Anh vieng lang IMG_0886 image002 Anh chi Kim Thanh tang qua image004