Tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (07:11 18/11/2020)

 

Sáng 18-11, tại Trung tâm Hội nghị quốc gia (Hà Nội), Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và thành phố Hà Nội tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam – Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2020) và trao tặng Huân chương Hồ Chí Minh cho Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

 

Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước thực hiện nghi thức chào cờ. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

 

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng dự và thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước đọc diễn văn kỷ niệm.

 

Tham dự buổi lễ có các đồng chí: Nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương; Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng; Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An, Nguyễn Sinh Hùng; Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng; Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Vương Đình Huệ.

 

Tới dự còn có các đồng chí nguyên Thường trực Ban Bí thư; Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị; Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Trung ương Đảng; Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng; cùng nhiều đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể trung ương và thành phố Hà Nội; đại biểu một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành phố; Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 63 tỉnh, thành phố trên cả nước; đại diện đoàn ngoại giao; các cán bộ lão thành cách mạng, Bà mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động; cùng đại diện các tầng lớp nhân dân và lực lượng vũ trang Thủ đô…

 

Một tiết mục văn nghệ chào mừng tại lễ kỷ niệm.

 

Mở đầu buổi lễ là chương trình nghệ thuật đặc biệt mang tên “Vinh quang Mặt trận Tổ quốc Việt Nam” với những màn múa, bài ca được hàng trăm nghệ sĩ, ca sĩ tham gia thể hiện. Chương trình thấm đẫm niềm tự hào, lòng biết ơn vô hạn đối với Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh, Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại; ca ngợi truyền thống anh hùng cách mạng, sự hy sinh của các thế hệ cán bộ, đảng viên, chiến sĩ, đồng bào; ca ngợi tình yêu quê hương, đất nước; khẳng định ý chí quyết tâm và tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, lòng trung thành dưới ngọn cờ lãnh đạo của Đảng, vững bước tiến lên trên con đường đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

 

Đoàn kết làm nên sức mạnh vô địch

 

Đọc diễn văn kỷ niệm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, trong không khí cả nước hân hoan, phấn khởi trước thành công của đại hội đảng bộ các cấp và đang tích cực tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, kỳ họp thứ mười, Quốc hội khóa XIV vừa kết thúc và thành công tốt đẹp, hôm nay, tại Thủ đô Hà Nội ngàn năm văn hiến và anh hùng, chúng ta long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam – Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2020) – một sự kiện quan trọng trong đời sống chính trị của nhân dân cả nước, Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc.

 

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đọc diễn văn kỷ niệm.

 

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ, đoàn kết là một truyền thống cực kỳ quý báu, làm nên sức mạnh vô địch của dân tộc ta, được hun đúc trong suốt chiều dài lịch sử, trong suốt quá trình dựng nước và giữ nước của nhân dân ta. Ông cha ta đã từng tổng kết: “Một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao”, “Đoàn kết thì sống, chia rẽ thì chết”, “Nhiễu điều phủ lấy giá gương, người trong một nước phải thương nhau cùng”, “Bầu ơi thương lấy bí cùng, tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn”…

 

Đến thời đại Hồ Chí Minh, xây dựng ý chí và tình đoàn kết được xác định là đường lối chiến lược của cách mạng Việt Nam, là nguồn sức mạnh, động lực chủ yếu và là nhân tố có ý nghĩa quyết định bảo đảm cho thắng lợi bền vững của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Bác Hồ đã nói: “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết – thành công, thành công, đại thành công”. Không phải ngẫu nhiên mà ngay sau khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời chưa được bao lâu, ngày 18-11-1930, Ban Thường vụ Trung ương Đảng đã ra Chỉ thị thành lập Hội Phản đế đồng minh, là hình thức tổ chức đầu tiên của Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam, đánh dấu sự phát triển về chất của phong trào yêu nước, của khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

 

Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam 18-11 hằng năm đã trở thành ngày truyền thống vẻ vang của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc.

 

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, suốt 90 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam đã ra sức hoạt động, khơi dậy tinh thần yêu nước, phát huy sức mạnh vĩ đại của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, kết hợp với sức mạnh của thời đại, góp sức đưa con thuyền cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.

 

Nhiệt liệt chúc mừng và biểu dương những cố gắng, nỗ lực, sự đóng góp, cống hiến to lớn và những bước phát triển của Mặt trận qua các chặng đường lịch sử, đặc biệt là trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ, nhìn lại chặng đường đã qua của Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam, có thể khẳng định rằng, chủ trương của Đảng thành lập và lãnh đạo Mặt trận Dân tộc thống nhất là hoàn toàn đúng đắn, là sự vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin vào hoàn cảnh cụ thể của nước ta. Bằng sự sáng tạo độc đáo mang tính lịch sử ấy, Đảng Cộng sản Việt Nam đã khẳng định vai trò lãnh đạo xã hội và đất nước, gắn bó máu thịt với nhân dân, trung thành tuyệt đối với dân tộc, được nhân dân tin yêu và coi Đảng ta là Đảng của chính mình. Cũng từ đó, Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam đã trở thành cầu nối vững chắc giữa nhân dân với Đảng, Nhà nước, không một thế lực nào có thể chia cắt được.

 

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng khẳng định, qua 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới, dưới sự lãnh đạo của Đảng, toàn dân, toàn quân ta đã đoàn kết, tận dụng thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức, kiên trì phấn đấu, bằng trí tuệ, tài năng và nghị lực của mình, đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín như ngày nay.

 

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đọc diễn văn kỷ niệm.

 

Tiếp tục xây dựng và tăng cường củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc

 

Phân tích, dự báo và khẳng định tình hình diễn biến phức tạp, khó lường trên thế giới và khu vực đang tác động, là thách thức rất lớn đối với nước ta trong thời gian tới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đề nghị, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong thời gian tới cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ chính.

 

Trong đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu tiếp tục xây dựng và tăng cường củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tập hợp rộng rãi mọi tầng lớp nhân dân, bảo đảm sự thống nhất cao về tư tưởng và hành động, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, kiên quyết, kiên trì bảo vệ, giữ vững độc lập, chủ quyền quốc gia, giữ vững ổn định chính trị – xã hội, xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh, văn minh, nhân dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

 

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cần quán triệt sâu sắc quan điểm chỉ đạo: “Cách mạng là sự nghiệp của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân và chính nhân dân là người làm nên những thắng lợi to lớn, có ý nghĩa lịch sử”. Đại đoàn kết toàn dân tộc là chủ trương chiến lược, có ý nghĩa sống còn, quyết định sự thành bại của cách mạng, là sợi chỉ đỏ xuyên suốt trong đường lối chiến lược cách mạng của Đảng ta. 

 

Nhấn mạnh yêu cầu quan tâm đến tâm tư, nguyện vọng và lợi ích thiết thực của mỗi tầng lớp nhân dân, tạo mọi điều kiện thuận lợi để nhân dân phát huy khả năng sáng tạo, đóng góp tích cực vào sự nghiệp chung, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp cần phát huy dân chủ, tinh thần thân ái, trao đổi, bàn bạc, bảo đảm sự bình đẳng, tôn trọng, thông cảm lẫn nhau; xóa bỏ mặc cảm, định kiến về quá khứ, thành phần, giai cấp; chấp nhận những điểm khác nhau không trái với lợi ích chung của dân tộc để Mặt trận các cấp thực sự là trung tâm đoàn kết, tập hợp mọi lực lượng xã hội, đóng góp trí tuệ, công sức cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

 

Cũng theo chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cần làm tốt hơn nữa vai trò giám sát và phản biện xã hội theo tinh thần Hiến pháp năm 2013, Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các quy định của Bộ Chính trị; chủ động phối hợp với chính quyền giải quyết có hiệu quả những vấn đề xã hội bức xúc ngay tại cơ sở, góp phần bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân.

 

Để bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ và tạo điều kiện cho Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thực hiện tốt vai trò của mình, Nhà nước cần tạo cơ sở pháp lý cho các hoạt động của Mặt trận. Mặt trận cần thực sự tham gia vào quá trình hoạch định và thực hiện chính sách, pháp luật chứ không chỉ làm nhiệm vụ động viên, kêu gọi, tổ chức các phong trào. Mặt trận cần tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động theo hướng sâu sát với dân, hướng về cơ sở, thật sự thiết thực, hiệu quả như chỉ dẫn của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Đại hội thống nhất Việt Minh – Liên Việt (năm 1951): “Hoạt động của Mặt trận nên nhắm vào điểm chính để tránh khỏi việc gì cũng làm, nhưng ít việc làm chu đáo”.

 

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng nhấn mạnh, cần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước về phong cách dân vận: “Trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”, “Nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin”, thực sự vì nhân dân, phục vụ lợi ích của nhân dân; đồng thời phải làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động nhân dân thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; không mị dân.

 

Đặc biệt, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cần tiếp tục vận động, phát huy vai trò của nhân dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền ngày càng trong sạch, vững mạnh. Mặt trận phải là hạt nhân trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, trong phòng, chống âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch; kiên quyết đấu tranh với các quan điểm sai trái, phản động, cơ hội chính trị nhằm phá hoại, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

 

Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam đúng vào lúc toàn Đảng, toàn dân ta đang tiến rất gần tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng – một sự kiện chính trị trọng đại, mở ra một thời kỳ phát triển mới của đất nước. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tin tưởng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp với quyết tâm mới, khí thế mới, sẽ tiếp tục có những hoạt động năng động, sáng tạo, đổi mới mạnh mẽ hơn nữa, thiết thực, hiệu quả hơn nữa, góp phần tập hợp ngày càng đông đảo các tầng lớp nhân dân trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc; tăng cường mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa nhân dân với Đảng và chính quyền, tạo thành sức mạnh to lớn để xây dựng Tổ quốc ta ngày càng cường thịnh, nhân dân ta ngày càng hạnh phúc, đất nước ta ngày càng phát triển, phồn vinh.

 

Các đại biểu dự lễ kỷ niệm.

 

Phải xắn tay vào công việc, “miệng nói, tay làm, tai lắng nghe”

 

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Nhà giáo nhân dân, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Minh, Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam bày tỏ: “Tham gia từ Đại hội III Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đến nay, dù đã ngoài 80 tuổi nhưng tôi vẫn đang tiếp tục tham gia công tác Mặt trận và đang sống, làm việc tại Đà Nẵng. Trực tiếp ở trong lòng thành phố những ngày chống dịch Covid-19, những ngày phải chống chịu với thiên tai, bão lũ hoành hành, tôi hiểu sâu sắc hơn ý nghĩa, sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Vì thế, Mặt trận phải thường xuyên quan tâm củng cố, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo sự đồng thuận xã hội”.

 

Đồng chí Võ Thị Minh Sinh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An chia sẻ: “Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam – Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, chúng tôi nhận thức sâu sắc thêm về yêu cầu, trách nhiệm của Mặt trận trong giai đoạn mới. Muốn khẳng định vai trò, vị thế, muốn được Đảng tin, dân mến thì không thể hô hào suông, mà phải xắn tay vào công việc, phải “miệng nói, tay làm, tai lắng nghe”; phải tăng cường đối thoại; tích cực ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành hoạt động của Mặt trận hướng về cơ sở”.

 

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An Võ Thị Minh Sinh khẳng định, phát huy truyền thống vẻ vang 90 năm qua, đội ngũ làm công tác Mặt trận sẽ luôn thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ kính yêu “Cán bộ làm công tác Mặt trận phải tích cực và phải chủ động giúp cấp ủy Đảng lãnh đạo công tác Mặt trận, phổ biến và thực hiện chính sách của Đảng về Mặt trận; làm việc phải kiên nhẫn, phải tha thiết với công tác Mặt trận”; tiếp tục trau dồi kiến thức, kỹ năng, bản lĩnh, chính kiến, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá, dám chịu trách nhiệm trước Đảng, Nhà nước, trước nhân dân; không ngừng đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động; bám sát thực tiễn cuộc sống, sâu sát hơn cùng nhân dân, thực hiện phương châm “mỗi tổ dân cư, khối phố là địa bàn, là nơi gắn bó mật thiết xây dựng hình ảnh người cán bộ Mặt trận trong lòng dân”.

 

 

Tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh cho Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

 

Nhân kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam – Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2020), ghi nhận công lao to lớn, có nhiều thành tích xuất sắc của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đóng góp vào sự nghiệp cách mạng của Đảng và của dân tộc, Chủ tịch nước đã ký quyết định tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh cho Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

 

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ đã trao tặng phần thưởng cao quý này cho lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

 

Nguồn: Hanoimoi.com.vn