Tọa đàm “Nâng cao chất lượng công tác nắm bắt và định hướng tư tưởng, dư luận xã hội trong các cấp Hội phụ nữ Hà Nội”           (02:04 26/04/2018)

 

Thực hiện chương trình công tác năm 2018, sáng ngày 24/4/2018, Hội LHPN Hà Nội tổ chức hội nghị tọa đàm “Nâng cao chất lượng công tác nắm bắt và định hướng tư tưởng, dư luận xã hội trong các cấp Hội phụ nữ Hà Nội”.

 

Dự hội nghị có đ/c Nguyễn Hoàng Sơn – Trưởng phòng Dư luận xã hội, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội, đ/c Lê Kim Anh – Phó chủ tịch Hội LHPN Hà Nội, đ/c Đào Văn Quân – Phó chủ tịch Hội Cựu chiến binh Thành phố; đại biểu Ban Tuyên giáo Trung ương Hội LHPN Việt Nam, ban Tôn giáo và các đoàn thể thành phố; Ban Thường vụ Hội LHPN Hà Nội, lãnh đạo Hội phụ nữ các quận, huyện, thị xã, cộng tác viên dư luận xã hội.

 

image001

Hội nghị đã có 9 ý kiến trao đổi, thảo luận làm rõ những kết quả đạt được trong công tác nắm bắt , định hướng tư tưởng, dư luận xã hội, những khó khăn, hạn chế và đề xuất giải pháp trong thời gian tới. Trong thời gian vừa qua, công tác nắm bắt, định hướng tư tưởng, dư luận xã hội đã được các cấp Hội quan tâm đi vào nề nếp. Đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội cũng như cán bộ Hội các cấp đã phát huy vai trò, trách nhiệm, kịp thời nắm bắt và phản ánh những vấn đề tư tưởng, những vấn đề bức xúc ở địa phương. Toàn thành phố đã xây dựng, kiện toàn 1680 cộng tác viên dư luận xã hội, hội viên nòng cốt. Tuy nhiên, công tác nắm bắt, định hướng dư luận tại một số quận, huyện và cơ sở còn thiếu chủ động, nhạy bén, chính xác, kỹ năng của đội ngũ cán bộ Hội và cộng tác viên dư luận xã hội các cấp còn hạn chế.

 

Phát biểu tại hội nghị tọa đàm, đồng chí Nguyễn Hoàng Sơn – Trưởng phòng Dư luận xã hội, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội đã trao đổi làm rõ một số nội dung cơ bản của công tác nắm bắt, định hướng tư tưởng, dư luận xã hội; một số kỹ năng cơ bản, kinh nghiệm để làm tốt công tác nắm bắt, định hướng, tư tưởng, dư luận xã hội. 

 

Kết luận hội nghị, đồng chí Lê Kim Anh – Phó chủ tịch Hội LHPN Hà Nội  đề nghị các cấp Hội xác định rõ trách nhiệm trong việc tích cực cùng cấp ủy, chính quyền, các ban ngành đoàn thể trong công tác nắm bắt, định hướng tư tưởng, dư luận xã hội góp phần giữ vững ổn định tại các địa phương. Sử dụng nhiều kênh nắm bắt tư tưởng, dư luận của cán bộ, hội viên, phụ nữ thông qua hoạt động của cán bộ Hội từ thành phố đến cơ sở, đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội, hội viên nòng cốt, sử dụng mạng xã hội, nâng cao chất lượng hoạt động giám sát, phản biện xã hội…

 

Đặc biệt quan tâm củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của cơ sở Hội, chi, tổ và tăng cường thông tin hai chiều giữa cán bộ Hội với hội viên, phụ nữ. Bên cạnh đó, các cấp Hội cần tăng cường phối hợp với các ban ngành đoàn thể cùng cấp trong việc nắm bắt và định hướng dư luận xã hội. Phản ánh kịp thời với cấp ủy, chính quyền, các cơ quan chức năng những vấn đề bức xúc của cán bộ, hội viên phụ nữ không để phát sinh thành điểm nóng. Định kỳ tập huấn cung cấp kiến thức về các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, chương trình, kế hoạch của địa phương để giúp đội ngũ cán bộ, cộng tác viên dư luận xã hội làm tốt công tác định hướng dư luận xã hội.